ประมูลรถยนต์

ประมูลรถยนต์ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน กันยายน 2560

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '9'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
2 กันยายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
6 กันยายน 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 5 ก.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
9 กันยายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 7 - 8 ก.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
16 กันยายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 14 - 15 ก.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
20 กันยายน 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 19 ก.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
23 กันยายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 21 - 22 ก.ย. 60 09.00 - 17.00 น.


ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '8'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
5 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 3 - 4 ส.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
9 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 8 ส.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
19 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 17 - 18 ส.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
23 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 22 ส.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
26 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 24 - 25 ส.ค. 60 09.00 - 17.00 น.