ประมูลรถยนต์

ประมูลรถยนต์ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '12'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
2 ธันวาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
13 ธันวาคม 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 12 ธ.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
16 ธันวาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 14 - 15 พ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
23 ธันวาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 21 - 22 ธ.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
25 ธันวาคม 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 22 ธ.ค. 60 09.00 - 17.00 น.