ประมูลรถยนต์

ประมูลรถยนต์ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '11'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 30 ต.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
4 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 2 - 3 พ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
11 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 9 - 10 พ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
15 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 14 พ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
18 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 16 - 17 พ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
25 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 23 - 24 พ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 28 พ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.


ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '10'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
7 ตุลาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 5 - 6 ต.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
11 ตุลาคม 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 10 ต.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
21 ตุลาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 19 - 20 ต.ค. 60 09.00 - 17.00 น.