ประมูลรถยนต์

ประมูลรถยนต์ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน เมษายน 2560

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '4'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
1 เมษายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 30 - 31 มี.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
19 เมษายน 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 18 เม.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
22 เมษายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 20 -21 เม.ย. 60 09.00 - 17.00 น.


ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน มีนาคม 2560

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '3'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
4 มีนาคม 2560 ศูนย์ประมูลเชียงใหม่ 3 มี.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
8 มีนาคม 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 7 มี.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
11 มีนาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 9 - 10 มี.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
18 มีนาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 16 - 17 มี.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
29 มีนาคม 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 28 มี.ค. 60 09.00 - 17.00 น.