ประมูลรถยนต์

ประมูลรถยนต์ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '5'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
6 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 4 พ.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 23 พ.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
20 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 18 - 19 พ.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
27 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ประมูลเชียงใหม่ 26 พ.ค. 60 09.00 - 17.00 น.


ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน เมษายน 2560

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '4'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
1 เมษายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 30 - 31 มี.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
19 เมษายน 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 18 เม.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
22 เมษายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 20 -21 เม.ย. 60 09.00 - 17.00 น.