ประมูลรถยนต์

ประมูลรถยนต์ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '2'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 6 ก.พ. 61 09.00 - 17.00 น.
10 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ประมูลบางนา 8 - 9 ก.พ. 61 09.00 - 17.00 น.
21 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 20 ก.พ. 61 09.00 - 17.00 น.
24 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ประมูลบางนา 22 - 23 ก.พ. 61 09.00 - 17.00 น.


ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน มกราคม 2561

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '1'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
10 มกราคม 2561 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 9 ม.ค. 61 09.00 - 17.00 น.
13 มกราคม 2561 ศูนย์ประมูลบางนา 11 - 12 ม.ค. 61 09.00 - 17.00 น.
24 มกราคม 2561 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 23 ม.ค. 61 09.00 - 17.00 น.
27 มกราคม 2561 ศูนย์ประมูลบางนา 25 - 26 ม.ค. 61 09.00 - 17.00 น.