ประมูลรถยนต์

ประมูลรถยนต์ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '7'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
1 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 29 - 30 มิ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
5 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 4 ก.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
15 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประมูลเชียงใหม่ 13 - 14 ก.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
19 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 18 ก.ค. 60 09.00 - 17.00 น.
22 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 20 -21 ก.ค. 60 09.00 - 17.00 น.


ตารางการประมูลรถยนต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

==>SELECT DOWNLOADFILE FROM tbl_car_auction_list WHERE STATUS=1 and MONTH = '6'

download

วันที่ประมูล สถานที่ประมูล วันที่ดูรถ เวลาดูรถ
3 มิถุนายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 1 - 2 มิ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
7 มิถุนายน 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 6 มิ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
10 มิถุนายน 2560 ศูนย์ประมูลชลบุรี 8 - 9 มิ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
17 มิถุนายน 2560 ศูนย์ประมูลบางนา 15 - 16 มิ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.
21 มิถุนายน 2560 ศูนย์ประมูลอุดรธานี 20 มิ.ย. 60 09.00 - 17.00 น.