ข่าวและกิจกรรม

งานสัมมนาพิเศษ KKP FOCUS FORUM

  • 6 Aug 2018
  • 10,153

สัมมนาที่จะทำให้คุณเปิดใจในการลงทุน พร้อมคำแนะนำเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการลงทุน

ในหัวข้อ "การไม่ลงทุนมีความเสี่ยง"

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ Financial Hub ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 4 โซนธนาคาร)


กำหนดการสัมมนา

  • 14:00 น. ลงทะเบียน
  • 14:30 น. ทำไมเราจึงกลัวการลงทุน และการไม่ลงทุนมีความเสี่ยงอย่างไร
  • 15:00 น. รู้จักสินทรัพย์ทางการเงิน
  • 15.30 น. จำกัดความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างไร ?? 

 

สามารถสำรองที่นั่งได้โดยลงทะเบียนตามรายละเอียดทางด้านล่างหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KK Contact Center 02 165 5555

# อื่นๆที่น่าสนใจ