โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

Friend Get Friend ยิ่งบอกต่อ ยิ่งได้มาก

 • 1 Aug 2018
 • 488

Friend Get Friend ยิ่งบอกต่อ ยิ่งได้มาก ชวนเพื่อนสมัครสินเชื่อ วันนี้ - 15 ก.ย. 61 รับ Gift Voucher 300 บาท

เงื่อนไขแคมเปญ

 • ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นพนักงาน ภายใต้สิทธิพิเศษเพื่อพนักงานองค์กร (Welfare Package) รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วม และสมัครสินเชื่อใดก็ได้กับธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 61  ดังนี้
  • สินเชื่อส่วนบุคคล (สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan)
  • สินเชื่อบ้าน (สินเชื่อบ้าน KK Home Loan ,สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ KK Home Refinance ,สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน HomeQuickCash)
  • สินเชื่อรถยนต์  (สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ KK New Car ,สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง KK Used Car ,สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash
 • ผู้แนะนำ ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานภายใต้สิทธิพิเศษเพื่อพนักงานองค์กร (Welfare Package)  
 • ผู้ถูกแนะนำต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 15 ต.ค. 61 และได้รับวงเงินตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป
 • ธนาคารจะแจ้งผลการได้รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส ภายในวันที่ 30 ต.ค. 61 โดยผู้แนะนำสามารถรับบัตรได้ที่สาขาที่แจ้งความประสงค์ไว้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 15 ธ.ค. 61 (หากเกินกำหนดระยะเวลารับบัตรกำนัลจะถือว่าผู้แนะนำสละสิทธิ์การรับบัตรกำนัล) โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาที่แจ้งความประสงค์ไว้
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถูกแนะนำ ต้องไม่เป็นพนักงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KK Contact Center โทร. 02 165 5555

โปรโมชั่น