ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

Our Home, Your Future
"เราเชื่อว่า งานที่ดี เป็นพื้นฐาน ของทุกเรื่องราวในชีวิต"

ดูต่อด้านล่าง
ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

Our Home, Your Future
"เราเชื่อว่า งานที่ดี เป็นพื้นฐาน ของทุกเรื่องราวในชีวิต"
20140622030801-05980.png

รู้จักเรา


ที่ธนาคารเกียรตินาคิน... เราเชื่อว่างานที่ดี เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต


ที่นี่ ทุกเสียงของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกันและได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค

เราพร้อมเปิดรับวัฒนธรรม ความคิด ความเห็นต่างๆ เพื่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกคนให้กล้าที่จะคิด และแบ่งปันความคิดดีๆ นั้นให้กับทีมงาน เพื่อต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน

เราทำงานกันอย่างใกล้ชิด เหมือนพี่ เหมือนน้อง ทำให้เราสามารถดึงทุกศักยภาพและความแข็งแกร่ง เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง และพร้อมมองไปข้างหน้าเสมอ

ชีวิตการทำงานที่เกียรตินาคิน เราจริงจัง มุ่งมั่น แต่ก็สนุกและมีความสุขกับงาน (Work Smart Play Hard) ที่นี่เรามีกิจกรรม ชมรมหลากหลาย ให้พนักงานได้ร่วมเล่น ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ

เราร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จ เมื่องานบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะงานเล็กหรือใหญ่ เพราะเราให้ความสำคัญกับทุกก้าวของความสำเร็จ ความคิดของเราจึงมุ่งไปข้างหน้า อย่างไม่เคยหยุดนิ่ง

ธนาคารเกียรตินาคิน พร้อมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เราไม่หยุดในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงต่อยอดการเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง แต่เรายังสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เราจึงได้ชื่อว่าเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”

หากคุณต้องการชีวิตแบบนี้ บรรยากาศแบบนี้ในการทำงาน … มาร่วมงานกับเรา


พนักงานของเรา

พนักงานของเรา


พรทิพย์ ชูพระคุณ (ทิพย์)

พรทิพย์ ชูพระคุณ (ทิพย์)

ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท สำนักผู้บริหาร

"เกียรตินาคินเป็นองค์กรที่น่าอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานเป็นเหมือนพี่กับน้อง เกื้อกูล ช่วยเหลือและให้เกียรติกันในการทำงาน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ ใส่ใจและดูแลพนักงานทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่พนักงานและผู้บริหารควรทราบ เราเชื่อว่าการได้อยู่ในองค์กรที่เห็นคุณค่าของพนักงานไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรจึงเป็นองค์กรที่อยู่และน่าทำงานด้วย ทุกครั้งที่ได้รับรู้ว่าองค์กรประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร เราจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานที่นี่ และเป็นส่วนหนึ่งของผลสำเร็จนั้น ที่นี่บ้านของเรา...เกียรตินาคิน"

พงษ์สุดา เอี่ยมไธสง (โซดา)

พงษ์สุดา เอี่ยมไธสง (โซดา)

ผู้จัดการสาขา สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา

"โอกาสที่จะได้รับจากธนาคารเกียรตินาคิน ไม่มีสิ้นสุด"
"ทุกคนในสาขาเราอยู่กันแบบพี่น้อง มีอะไรช่วยเหลือด้วยใจมากกว่าหน้าที่ที่ได้รับ ผู้บริหารของที่นี่ ให้คำปรึกษาที่เป็นกันเอง และดูแลอย่างอบอุ่น มีการจัดอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง มีกิจกรรมที่สร้างและสานสัมพันธ์ ทำให้ทุกคนในองค์กร อยู่กันแบบเข้าใจ และรักกันมากขึ้น รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว KK ความรู้สึกที่มีต่อการทำงานที่ KK... คือครอบครัว”

ภคมน สินสุข (กบ)

ภคมน สินสุข (กบ)

หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ สาขาพิษณุโลก

"เริ่มงานตั้งแต่ เดือน มิ.ย.2548 มีความผูกพันกับองค์กรเป็นอย่างมาก ได้รับทั้งความรักจากพนักงาน การผลักดันผลงานจากหัวหน้างาน ทำให้ได้รับตำแหน่งงานที่ดีตามลำดับ เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ได้รับการชื่นชม ยกย่อง จากพนักงานและองค์กร KK ได้ให้ทั้งประสบการณ์ที่ดี ได้พัฒนาตัวเอง จนได้รับผลตอบแทนที่มีคุณค่า ทำให้เกิดความศรัทธา ความจงรักภักดี ต่อ KK เสมือนเช่นครอบครัวของตนเองค่ะ ตลอดระยะเวลาการร่วมงานกับ KK กว่า 10 ปี มีความผูกพันกับองค์กรเป็นอย่างมาก พนักงานทุกคนมีความรักให้แก่กัน ช่วยกันทำงาน บรรยากาศเหมือนอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น หัวหน้างานให้คำแนะนำที่ดี มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงได้รับประสบการณ์มากมายที่สามารถนำไปพัฒนาตัวเองและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ KK
ความรู้สึกที่มีต่อการทำงานที่ KK... KK สร้างคน และผลงาน”

สุนทรี เกศการุณกุล (หน่อย)

สุนทรี เกศการุณกุล (หน่อย)

ผู้อำนวยการฝ่ายคดีและบังคับคดี สำนักที่ปรึกษากฎหมายและงานคดี

"ที่ KK เราทำงานเหมือนเป็นคนในครอบครัว ทุกคนจริงจังในการทำงาน และรู้หน้าที่ของตนเอง เนื่องจากได้มีโอกาสทำงานตั้งแต่ช่วงการเปลี่ยนแปลงองค์กร จึงได้เห็นความหลากหลายของ Generation ในองค์กร ซึ่งมีการผสมผสานความคิด ที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า มีแนวทางใหม่ๆ ซึ่งก็ทำให้เราในฐานะพนักงานต้องพร้อมจะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ นับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ร่วมงานกับ KK และที่สำคัญอีกประการคือ การมีทัศนคติที่ดี เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำงาน ถ้ามองบวกก็จะมีความสุขในการทำงาน และพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เสมอ
ความรู้สึกที่มีต่อการทำงานที่ KK ... คิดดี ทำดี มีสุข”

เจนนิเฟอร์ ติรวัฒนาเลิศ (เจนนี่)

เจนนิเฟอร์ ติรวัฒนาเลิศ (เจนนี่)

ผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมพัฒนาช่องทาง Call Center ฝ่ายพัฒนาช่องทางการขายและบริการ สายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์

"KK เป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง สิ่งที่ต่างจากองค์กรอื่นคือเราวาง positioning ตัวเองชัดเจน ทำในสิ่งที่ถนัดและต่อยอดในจุดแข็งของเราให้ดียิ่งขึ้น KK เป็นองค์กรที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง ทำงานที่นี่ พวกเราไม่ต้องกังวลอะไร มีสมาธิโฟกัสเรื่องงานได้เต็มที่ เพราะ KK ดูแลพนักงานอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการตลอดไปจนถึงผลตอบแทนที่ไม่เป็นรองใคร บรรยากาศในการทำงานก็อบอุ่นเป็นกันเอง ผู้บริหารให้อิสระทางความคิด เข้าถึงง่าย ปรึกษาได้ เพื่อนร่วมงานก็อยู่กันแบบพี่น้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ทุกวันทำงานด้วยความสบายใจ ความรู้สึกที่มีต่อการทำงานที่ KK ... ไม่หยุดนิ่ง"

ดร.วีรวิชย์ ฤกษ์จำนง (อ้วน)

ดร.วีรวิชย์ ฤกษ์จำนง (อ้วน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การเงินและสนับสนุนธุรกิจ สายตลาดการเงิน

 “อบอุ่น สนุก ท้าทาย”
"สิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานที่เกียรตินาคินคือบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง และการทำงานเป็นทีมที่ทุกคนร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผมมองว่าเกียรตินาคินเป็นธนาคารที่จะเติบโตอีกมาก ทำให้เรามีโอกาสเจองานที่ท้าทายและเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการพัฒนาระบบงานและผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะเดียวกันเรายังได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์การทำงานที่ดีจากทั้งผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน สิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกสนุกกับการทำงานและรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร"

ชัยอริยะ โตวิกกัย (อู๋)

ชัยอริยะ โตวิกกัย (อู๋)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักผู้บริหาร

 "เกียรตินาคินเป็นสถาบันที่มากกว่าสถาบันการเงิน เกียรตินาคินเป็นองค์กรที่เคารพในความแตกต่างและเห็นคุณค่าในความหลากหลายของประสบการณ์ของผู้ร่วมงานทุกคน ที่นี่พร้อมให้โอกาสและยอมรับในความคิดใหม่ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับมาตรฐานการทำงานเข้าสู่ Global Best Practices และคิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เกียรตินาคินจึงเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนทั้งจาก top-down และ bottom-up อย่างแท้จริง อีกทั้งพวกเราหมั่นเสาะแสวงหาบุคลากรที่เก่งกว่า รู้มากกว่า มาร่วมงานด้วย เราถึงจะพัฒนาองค์กรและตัวเราไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเราทำงานร่วมกันด้วยความสนุก ความร่าเริง และทำให้ทุกๆ วันเป็นอีกวันที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ"

ธนพล ปิติวัฒนรัตน์ (โอ๊ต)

ธนพล ปิติวัฒนรัตน์ (โอ๊ต)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้า ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง

"ประทับใจที่ KK มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง เหมือนครอบครัว เหมือนพี่น้อง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงเพื่อนร่วมงาน พนักงาน กล้าคิดและกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง โดยให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่รวมถึงตัวผมเอง ในการแสดงความคิดเห็น นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยไม่ตีกรอบ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เวลาทำงานทุกคนทำงานจริงจัง ในขณะที่เวลาทำกิจกรรมทุกคนก็ร่วมสนุกอย่างเต็มที่ ส่วนตัวผมคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะทำให้พนักงานรวมถึงตัวผมเองรู้สึกไม่กดดันในการทำงาน รู้สึกมีความสำคัญต่อองค์กร และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตต่อไป ความรู้สึกที่มีต่อการทำงานที่ KK ... เจ๋ง สุด สุด"
สายงานของเรา


สายบริหารความเสี่ยง


ทีมของเราเป็นกลไกที่สำคัญในการดูแลให้ธุรกิจของธนาคารดำเนินไปโดยรอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้ งานของทีมของเราคือช่วยให้เพื่อนๆ ในสายงานอื่นเข้าใจผลของความเสี่ยงและช่วยให้ประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำ นอกจากนี้เรายังสร้างนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีให้กับองค์กร เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะการวิเคราะห์ในระดับสูง เข้าใจธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลไกที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติในการมองหาโอกาสพร้อมๆ กับการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
 • สายบริหารความเสี่ยง
 • สายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
 • สายกลยุทธ์
 • สายตรวจสอบภายใน
 • สายตลาดการเงิน
 • สำนักผู้บริหาร
 • สายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์
 • สายเครือข่ายการขายและบริการ
 • สายธนบดีธนกิจ
 • สายสินเชื่อบรรษัท
 • สายสินเชื่อธุรกิจ
 • สายบริหารหนี้
 • สายวิเคราะห์ตรวจสอบเครดิต
 • สายการเงินและงบประมาณ
 • สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สายปฏิบัติการ
 • สายบริหารทรัพยากรบุคคล


20140622031709-09150.png

ติดต่อเพื่อร่วมงานกับเรา


เพื่อนๆ ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธนาคารเกียรตินาคิน สามารถเลือกสมัครงานกับธนาคารได้ง่ายๆ

- สมัครด้วยตนเองที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกวันทำการ เวลา 8.00 - 17.00 น.
- สมัครผ่านเว็บไซต์ธนาคาร www.kiatnakin.co.th
- สมัครผ่านอีเมล์ : jobkk@kiatnakin.co.th
- ส่งข้อมูลการสมัครงานมาที่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ (อาคารเอ) ชั้น 19
209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 165 5555 หรือ jobkk@kiatnakin.co.th

ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน


20170124083206-17991.png

KK Career Opportunity


"เราเชื่อว่างานที่ดี เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต"


พบกับโอกาสดีๆ ภายในบ้านหลังนี้ของเรากับอนาคตของคุณที่ธนาคารเกียรตินาคิน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


 20170124031113-25042.png

ตำแหน่ง : บริหารการลงทุนและตราสารหนี้


บริหารการลงทุนและตราสารหนี้
(Assistant Vice President - Vice President)


รับผิดชอบด้านการลงทุนในตราสารทางการเงินเพื่อพอร์ต Banking Book การระดมเงินผ่านตราสารหนี้ การบริหารความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินคู่ค้า และการจัดทำเครดิตองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการลงทุนในพอร์ต Banking Book จัดทำแผนโครงสร้างพอร์ต อายุของพอร์ต ผลตอบแทน และการใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงของพอร์ตให้สอดคล้องกับฐานะสภาพคล่องและโครงสร้าง ALM
 • ร่วมกับทีม ALM เพื่อวางแผนการออกหุ้นกู้ และตราสารทางการเงินประเภทอื่นๆ เพื่อระดมเงินทุนสำหรับธนาคาร โดยขออนุมัติต่อ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคาร และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • วางแผนบริหารความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินคู่ค้าเพื่อขอวงเงิน รวมทั้งวงเงินสำหรับกลุ่มธุรกิจ ร่วมกับทีม Credit Analyst ในการ ขออนุมัติวงเงินให้กับคู่ค้า
 • ดูแลงานด้านการจัดทำเครดิตองค์กร โดยประสานงานด้านข้อมูลภายในให้บริษัท Tris Rating เพื่อการจัดทำและทบทวนการจัด อันดับความน่าเชื่อถือ


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/ โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการลงทุนตราสารหนี้ทั้งสกุลบาทและสกุลต่างประเทศ การลงทุนผ่านกองทุนรวม เข้าใจธุรกรรม Treasury และ Financial Market ทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน อนุพันธ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  การระดมเงินผ่านการออกตราสารหนี้ประเภทต่างๆ
 • มีพื้นฐานด้านการวิเคราะห์งบการเงินของสถาบันการเงิน เข้าใจวงเงินประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสินเชื่อ (Loan and Loan Equivalent) และวงเงินสำหรับคู่ค้า เช่น Settlement/ Pre-Settlement  ความเสี่ยงด้านเครดิตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำรายงาน และแหล่งข้อมูลด้านการลงทุน เช่น ThaiBMA, Bloomberg, Reuters
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียนในระดับดี


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3915
 • E-mail : Srisook.tan@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124032755-18299.png

ตำแหน่ง : Business Analyst พัฒนาธุรกิจ / พัฒนาระบบงาน


Business Analyst พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาระบบงาน
(Officer - Sr. Manager)


สนับสนุนงานบริหารจัดการพัฒนาธุรกิจ / พัฒนาระบบการทำงาน ขั้นตอน กระบวนการในกิจกรรมหรืองานทุกด้านของธนาคาร จัดทำและติดตามโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการสร้าง พัฒนา ออกแบบกระบวนงานใหม่ ให้กับหน่วยงาน ให้มีความ รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และคำนึงถึงความเสี่ยงหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานด้านบริหารโครงการ ให้มีผลลัพธ์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
 • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ระบบงาน และกระบวนงานที่ได้รับมอบหมาย ทบทวนรายงานจากหน่วยงานต่างๆ  เพื่อสร้าง Business Requirement ของโครงการ และเพื่อระบุประเด็นที่ใช้ในการหารือ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบ ควบคุม ดูแล จัดการการประชุม จัดทำหัวข้อการทดสอบและทำการทดสอบระบบงาน และติดตามผลของโครงการ


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ/ พัฒนาระบบ การออกแบบกระบวนงาน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 - 5  ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ งานธนาคาร บริการทางการเงิน ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนงาน การตลาด ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการธนาคารและการบริการ
 • มีทักษะการใช้ Excel, Word, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124033540-32132.png

ตำแหน่ง : วิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย


วิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
(Officer - Assistant Manager)


รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงการตรวจสอบ/ สอบทานความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า จากนั้นทำการวิเคราะห์ และเสนอพิจารณาวงเงินเพื่ออนุมัติสินเชื่อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อที่กำหนด  


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พิจารณา/ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 • สอบทาน/ พิสูจน์ความเป็น ตัวตนลูกค้า (Verify) และติดต่อประสานงานกับสาขา เพื่อขอข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ
 • วิเคราะห์สินเชื่อตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสินเชื่อแต่ละประเภทที่กำหนดไว้
 • พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และจัดทำใบเสนอขอสินเชื่อ เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • พิจารณา/ วิเคราะห์ความเสี่ยง และให้ความเห็นเพื่อนำเสนออนุมัติสินเชื่อ
 • ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและให้บริการกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/ โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย มากกว่า 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์งบการเงิน และการจัดทำ Cash Flow
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ Excel, Word ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจากับลูกค้า


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124034218-11105.png

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม IT Service Control


หัวหน้าทีม IT Service Control
(Assistant Vice President – Vice President)


รับผิดชอบการบริหารและจัดการให้เกิด Continuous Improvement ของการทำงานต่างๆ ภายในสาย IT รวมถึงการเข้าไปช่วยแนะนำ ควบคุมและติดตามกิจกรรม จัดการความเสี่ยง และตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในของสาย IT ตลอดจนการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นผลสำเร็จและมีความต่อเนื่อง


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหาร จัดการ และรับผิดชอบทำให้การปฏิบัติงานในทีม IT Service Control มีประสิทธิภาพ ได้ตามกำหนด
 • ตรวจสอบ แนะนำ กระบวนการ หรือปัญหาต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาการทำงานในสาย IT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำปรึกษากับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อกิจกรรม IT โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและช่วยให้งานที่กำหนดสำเร็จ
 • ควบคุมให้การปฏิบัติงานมีการควบคุมดูแลเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติการ
 • สนับสนุน และทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาภายในสาย IT อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาทางด้าน คอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตร์) บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบ IT เช่น สาขาการจัดการเฉพาะทาง Management Information Systems เป็นต้น
 • ต้องเคยมีประสบการณ์ในการทำงาน Business และ IT Process Improvement หรือ Consultation และ Project Management หรือในลักษณะงานที่ใกล้เคียง และหากมีประสบการณ์ในธนาคารพาณิชย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องเคยบริหารจัดการทีมงานในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
 • ต้องมีทักษะที่ดีในการจัดการควบคุมดูแล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงาน IT Development, IT Service, และ IT Operations
 • มีความเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถจัดการความสัมพันธ์ได้ในยามที่มีแรงกดดัน ใส่ใจตรวจสอบรายละเอียด และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง ตามหลัก  IT Policy, IT Security, IT Risk, กฏหมาย และระเบียบต่างๆ ในงานการเงินการธนาคาร
 • มีทักษะการเขียน และบรรยายที่ดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124035853-17828.png

ตำแหน่ง : IT Enterprise Architect


IT Enterprise Architect
(Assistant Manager - Manager)


ทำหน้าที่กำหนดกรอบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และเกณฑ์ของ Enterprise Solution  รองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบได้อย่างยืดหยุ่น กำกับดูแลและติดตามผลทางโครงสร้างของการพัฒนาและปฏิบัติการในสาย IT ให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยมีเป้าหมายทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรของธนาคารในงาน IT เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดเกณฑ์ตามกระบวนการ Enterprise Architecture ที่สอดคล้องกับเอกสารและสภาพทางสถาปัตยกรรม IT ของธนาคาร
 • สามารถสร้างแนวทาง Transition และ Patterns ในการทำ Enterprise Solution, Technologic Adoption  รวมถึงการวางแผนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาตตร่วมกับทีม IT Strategy
 • ทำงานร่วมกับ Solution Architects ในการออกแบบ Solution ในฐานะผู้ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเกิดโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • ศึกษา Technology ใหม่ๆ ตลอดจนการนำเอา Technology ที่มีอยู่และมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ปรับปรุงงานทางด้าน IT ให้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
 • กำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคในแต่ละงานที่เพียงพอต่อการทำให้สายงาน IT มีมาตรฐานในการทำงาน  เพื่อลดปัญหาและต้นทุนอื่นๆ เกิดเป็น Business Value ขึ้น
 • สื่อสารให้เกิดการทำงานร่วมกันที่เป็นไปตามมาตรฐานของ Enterprise Architecture


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตร์) วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม IT หรือเป็นผู้ควบคุมดูแลงานพัฒนาในโครงการขนาดใหญ่มาก่อน
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานโครงสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรมด้าน Business, Data, Application หรือ  Technical Infrastructure หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการทำ Model และสามารถแนะนำบุคคลอื่นให้สามารถทำ Model ในรูปแบบต่างๆ ได้  มีความเข้าใจในการใช้ Design Patterns หรือ Business Patterns
 • มีความสามารถในการแปลง Business Requirements ให้ออกมาเป็นโครงสร้างของ Solution ได้
 • หากมีความรู้ทางในเรื่อง Architectural Methodology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และบรรยายที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124044904-00105.png

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม IT Policy and Compliance


หัวหน้าทีม IT Policy and Compliance
(Assistant Vice President - Vice President)


รับผิดชอบในการกำกับดูแลและปรับปรุง นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งธนาคารที่เกี่ยวกับ IT และทำให้เกิดความร่วมมือที่จะให้ทุกๆ ฝ่ายใน IT ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ทีม IT Policy and Compliance ยังต้องรับหน้าที่ประสานงาน และติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Regulatory & Compliance และ Auditing ทั้งจากทีมภายในและภายนอกของธนาคารหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหาร จัดการ และรับผิดชอบทำให้การปฏิบัติงานในทีม IT Policy and Compliance มีประสิทธิภาพ ได้ตามกำหนด และ Deliverables ได้แก่ นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งธนาคารที่เกี่ยวกับ IT ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับการปฏิบัติการ
 • รับผิดชอบในเรื่องที่ต้องดูแลจัดการ ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการในสายงาน IT และแนะนำให้เกิดการจัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ถูกต้องเหมาะสม กับกิจกรรมต่างๆ ในสายงาน
 • ให้คำปรึกษากับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อกิจกรรม IT โดยทำหน้าเป็นผู้ประสานงานและช่วยให้งานที่กำหนดสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับ Regulatory & Compliance และ Auditing ทั้งจากทีมภายในและภายนอกของธนาคาร
 • ควบคุมให้การปฏิบัติงานมีการควบคุมดูแลเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ
 • สื่อสารและทำให้เกิดความเข้าใจกับพนักงานธนาคารเกี่ยวกับ นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งธนาคารที่เกี่ยวกับ IT
 • เป็นสมาชิกของ IT Governance ที่มีขอบเขตในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ ภายในสายงาน IT


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/ โท ในสาขา คอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตร์) บริหารธุรกิจ หรือวิศวะกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบIT เช่น สาขาการจัดการเฉพาะทาง Management Information Systems เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน IT Policy & Compliance และ Project Management หรือในลักษณะใกล้เคียง  หากมีประสบการณ์ในธนาคารพาณิชย์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะที่ดีในการจัดการควบคุมดูแล และมีความรู้ลึกและกว้าง โดยเฉพาะขั้นตอนตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO27001, COBIT 5, ITIL, และที่เกี่ยวข้องกับงาน Regulatory & Compliance และ IT Auditing
 • มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องในเรื่องของ IT Policy, IT Security, IT Risk, กฏหมายและระเบียบต่างๆ ในงานการเงินการธนาคาร เช่นที่ประกาศต่างๆ ที่มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 • เคยบริหารจัดการทีมงานมาก่อนในระดับหัวหน้างาน
 • มีทักษะการเขียน และบรรยายที่ดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124045314-05072.png

ตำแหน่ง : หัวหน้าธนบดีธนกิจ


หัวหน้าธนบดีธนกิจ - Relationship Manager
(Assistant Manager - Manager)


รับผิดชอบในการดูแลและให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าธนบดีธนกิจ เพื่อดำรงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและธนาคาร พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์แผนการตลาดและดำเนินกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า High Net Worth
 • ดูแลและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า High Net Worth
 • ดำเนินการระดมเงินฝากและการลงทุน เพื่อเพิ่มจำนวนรายลูกค้า High Net Worth รวมทั้งเพื่อเพิ่มจำนวนการ Cross Selling ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการและผลตอบแทนตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้จัดการสาขา ในการดูแลลูกค้า High Net Worth ที่มีสินทรัพย์ทางการเงินมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการทำธุรกิจ Wealth
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับ Financial Consultant บล.ภัทร ในการบริหารเงินและการ Cross Selling เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า รวมทั้งแนะนำกลุ่มลูกค้า High Net worth ให้ลงทุนร่วมกับ บล.ภัทร


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/ โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ หรือในสายการเงินการธนาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License) และใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคารเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการบริหารด้านความเสี่ยง
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3933
 • E-mail : sirinapa@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124050224-16515.png

ตำแหน่ง : พัฒนาธุรกิจสาขา ผลิตภัณฑ์ธนาคารและการลงทุน


พัฒนาธุรกิจสาขา ผลิตภัณฑ์ธนาคารและการลงทุน
(Officer - Manager)


รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร การลงทุน และบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา  กองทุน ประกันชีวิต และสินเชื่อต่างๆ  แก่ลูกค้าหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
 • รักษาฐานลูกค้าและแนะนำลูกค้าใหม่ด้านเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการ งานปฏิบัติการสาขา หรือการแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการและการขาย
 • ถ้ามีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3932
 • E-mail : kangsadan.Int@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124050809-09774.png

ตำแหน่ง : Telesales ประกันภัยรถยนต์


Telesales ประกันภัยรถยนต์ / สินเชื่อรายย่อย
(สัญญาจ้าง 1 ปี)


รับผิดชอบในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคลและประกันภัยรถยนต์แก่ลูกค้าหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พนักงาน Telesale มีหน้าที่ชี้ช่องทางแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้กับลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด และให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย


คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ผ่านงานการขายทางโทรศัพท์
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความอดทน
 • ถ้ามีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3967
 • E-mail : ramone.Sun@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170410104726-08762.png

ตำแหน่ง : บริหารข้อมูลสารสนเทศ


บริหารข้อมูลสารสนเทศ
(Officer – Manager)


มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการจัดการด้านข้อมูลทั้งหมดของธนาคารรายย่อย ที่เกี่ยวกับลูกค้า การตลาด และผลการดำเนินงาน (ดัชนี ชี้วัด : KPI) โดยจัดให้มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัย และสามารถใช้งานได้ง่าย รวมทั้งจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านข้อมูล เทคนิควิธีที่จัดการกับข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้สายงานมีการใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานของธุรกิจธนาคารรายย่อย รวมไปถึงช่องทางการขายอื่นๆ
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ จัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และพนักงานเสนอต่อผู้บริหารของสายงาน
 • จัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนด้านการประเมินผลงานของพนักงานสังกัดธนาคารรายย่อย รวมไปถึงช่องทางการขายอื่นๆ
 • นำเสนอ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายงานอื่นๆ ในการระบุโครงสร้างพื้นฐาน และระบบฐานข้อมูลที่ต้องการของสายงาน พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค


คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ สถิติ คณิตศาสตร์ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล หรือการทำงานในธนาคารโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าบุคคลอย่างน้อย 1-5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งมีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล การดูแลฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน และการวางมาตรฐาน
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร หรือธุรกิจลีสซิ่ง โดยเฉพาะด้านข้อมูล ระบบ และกระบวนการทำงาน
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ MS Excel, MS Access  หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หากมีความรู้พื้นฐาน SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3933
 • E-mail : sirinapa@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170410104848-17151.png

ตำแหน่ง : System Analyst for CRM


System Analyst for CRM
(Assistant Manager – Senior Manager)


The ideal for a computer systems analyst is perfect harmony between an organization's employees, work flow and computer system. These professionals must be clear understanding of how the components within a computer system – hardware, software and networks – work together. They're charged with analyzing that interaction and making recommendations to help a company or organization operate more efficiently. Computer systems analysts juggle a lot of responsibilities, which can include choosing and configuring hardware and software, matching technology to users' needs, monitoring and testing the system in operation and troubleshooting problems after implementation.

Responsibilities

 • Review and revise software requirement specification and design specification
 • Investigate and understand software requirements, identifying systems' integration points and impact analysis.
 • Collaborate with the team members to understand software requirements and design working solutions.
 • Participate in architecture decision-making for new infrastructure and applications.
 • Coordinate development and deployment activities within a project team.
 • Provide technical assistance on the architecting, troubleshooting, and performance tuning of the supported environments.
 • Proactively identify, recommend and implement improvements to organizational processes and technology solutions, i.e. change management, problem management.


Qualification

 • Bachelor's degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or any IT related fields.
 • At least 4 years experience with web based application development using ASP.NET, ASP.NET MVC, C#.NET, WCF or J2EE usingSpring, Strut or other frameworks.
 • Understanding of CRM principles and technical knowledge of CRM and analytical systems(preferable).
 • Experience in PL/SQL on Oracle or Microsoft SQL.
 • Having object-oriented programming (OOP) skills and can develop software design specification using UML notification (preferable).
 • Having skills and experience in project management (is a plus).
 • Strong leadership skills and have a systematic, disciplined and analytical approach
 • Must be a self-starter ,highly motivated andwork well under pressure and changes
 • Coding  skill is a must as well as having experience in Javascript, JQuery, CSS, HTML 5, XML, WS (SOAP, REST)


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170608025657-10195.png

ตำแหน่ง : System Analyst


System Analyst
ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส


นักวิเคราะห์ระบบ ต้องเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบ การติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งาน และโครงสร้างของระบบสารสนเทศ เพื่อตอบโจทย์ทั้งทาง IT และธุรกิจ รวมทั้งต้องสามารถออกแบบระบบ การทำ Unit Test และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากระบบได้รับการใช้งานจริงแล้ว

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงาน SA ด้าน web based application development โดยใช้ JAVA,.ASP.NET, ASP.NET MVC, C#.NET หรือ J2EE under Spring, Strut หรือ frameworks อื่นๆ
 • Having object-oriented perspective และสามารถพัฒนาออกแบบ spec ภายใต้ UML notification ได้
 • มีประสบการณ์การใช้ PL/SQL on Oracle หรือ Microsoft SQL


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170608030142-32336.png

ตำแหน่ง : Programmer Analyst


JAVA Developer/ .NET Developer/ Programmer Analyst
(เจ้าหน้าที่ – ผู้จัดการ)


Programmer analyst จะเป็นผู้ดูแลงานการใช้ technical skill ด้าน computer program ในการวางแผน (planning) พัฒนา (Developing) ออกแบบ (Designing) และ การนำไปใช้ (Implementing) computer program นั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีในการใช้ web based application development โดยใช้ JAVA,.ASP.NET, ASP.NET MVC, C#.NET หรือ J2EE under Spring, Strut หรือ frameworks อื่นๆ
 • Having object-oriented perspective และสามารถพัฒนาออกแบบ spec ภายใต้ UML notification ได้
 • สามารถใช้ PL/SQL, Web Service, HTML, DHTML, JavaScript, JQuery, Ajax, XML, XSLT, Entity Framework (EF), Hibernate, LINQ ได้เป็นอย่างดี


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น