ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

Our Home, Your Future
"เราเชื่อว่า งานที่ดี เป็นพื้นฐาน ของทุกเรื่องราวในชีวิต"

ดูต่อด้านล่าง
ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

Our Home, Your Future
"เราเชื่อว่า งานที่ดี เป็นพื้นฐาน ของทุกเรื่องราวในชีวิต"
20140622030801-05980.png

รู้จักเรา


ที่ธนาคารเกียรตินาคิน... เราเชื่อว่างานที่ดี เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต


ที่นี่ ทุกเสียงของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกันและได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค

เราพร้อมเปิดรับวัฒนธรรม ความคิด ความเห็นต่างๆ เพื่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกคนให้กล้าที่จะคิด และแบ่งปันความคิดดีๆ นั้นให้กับทีมงาน เพื่อต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน

เราทำงานกันอย่างใกล้ชิด เหมือนพี่ เหมือนน้อง ทำให้เราสามารถดึงทุกศักยภาพและความแข็งแกร่ง เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง และพร้อมมองไปข้างหน้าเสมอ

ชีวิตการทำงานที่เกียรตินาคิน เราจริงจัง มุ่งมั่น แต่ก็สนุกและมีความสุขกับงาน (Work Smart Play Hard) ที่นี่เรามีกิจกรรม ชมรมหลากหลาย ให้พนักงานได้ร่วมเล่น ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ

เราร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จ เมื่องานบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะงานเล็กหรือใหญ่ เพราะเราให้ความสำคัญกับทุกก้าวของความสำเร็จ ความคิดของเราจึงมุ่งไปข้างหน้า อย่างไม่เคยหยุดนิ่ง

ธนาคารเกียรตินาคิน พร้อมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เราไม่หยุดในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงต่อยอดการเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง แต่เรายังสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เราจึงได้ชื่อว่าเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”

หากคุณต้องการชีวิตแบบนี้ บรรยากาศแบบนี้ในการทำงาน … มาร่วมงานกับเรา


พนักงานของเรา

พนักงานของเรา


วงศธร สุขใจ (นัท)

วงศธร สุขใจ (นัท)

ผู้จัดการสาขา, สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

"เกียรตินาคิน เป็นองค์กรที่ผมรักและผูกพัน เนื่องจากเป็นที่ ๆ ให้โอกาส เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกมิติ มีระบบการดูแลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นการทำงานเป็นทีม (Teamwork) เคารพในความเชี่ยวชาญ (Expertise) ของแต่ละคน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำงานสำคัญ ๆ พนักงานมีความรักและผูกพัน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และตั้งใจทำให้ดีที่สุด โดยยึดประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ความรู้สึกที่มีต่อการทำงานที่ KK ... เยี่ยมมากครับ"

สานิกร สุภาพ (สา)

สานิกร สุภาพ (สา)

รองประธานสาย สายธนบดีธนกิจ

"แม้ว่า KK จะเป็นธนาคารที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่มีความชัดเจนที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าภายใต้การลงทุนที่มีทางเลือก เพราะเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืน KK เชื่อว่าการทำงานเป็นทีมจะทำให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้า องค์กรหรือพนักงานได้รับสิ่งที่ดีที่สุด โดยส่วนตัวแล้วทำงานด้าน Wealth มาตลอด ตามหาฝันว่าจะมีองค์กรใดบ้างนะที่จะยืนเคียงข้างลูกค้าอย่างแท้จริง และวันนี้พบแล้ว... KK คือคำตอบนั้นค่ะ ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นจุดที่เหมาะสมและลงตัวที่สุดค่ะ" 

พีริยา คำมาก (เปรี้ยว)

พีริยา คำมาก (เปรี้ยว)

รองผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมตรวจสอบทั่วไป 1 ตรวจสอบทั่วไปธุรกิจธนาคารพาณิชย์ สำนักตรวจสอบภายใน

"ประทับใจ KK เพราะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ที่รอบด้าน แต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงให้ความเป็นกันเองและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ทำให้มีความสุขและอบอุ่นเหมือนทำงานกับคนในครอบครัว บรรยากาศทำงานไม่เครียด และมีความสุขทุกวันในการทำงานแบบ Work-Life Balance ความรู้สึกที่มีต่อการทำงานที่ KK คือ “เป็นครอบครัว” ค่ะ ^^"

อภิวัฒน์ ปุษปาคม (ป๊อบ)

อภิวัฒน์ ปุษปาคม (ป๊อบ)

ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทุน สายการเงินและงบประมาณ

"มีความประทับใจในการร่วมงานกับ KK ตั้งแต่วันแรก และเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาการทำงาน ด้วยความเป็นองค์กรที่ไม่มีลำดับขั้นมากนัก รวมถึงความเป็นกันเองของผู้บริหาร ทำให้รู้สึกว่าทุกคนเหมือนพี่น้องที่ช่วยกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา การเรียนรู้ ตลอดจนการเปิดกว้างทางความคิด เป็นที่ ๆ พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ได้อย่างไม่ถูกปิดกั้น ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถตามไปด้วย ความรู้สึกที่มีต่อการทำงานที่ KK คือ 'ทำด้วยใจ' ครับ"

จงภักดิ์ ศักดิ์ศรี (หลุยส์)

จงภักดิ์ ศักดิ์ศรี (หลุยส์)

ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน สายปฏิบัติการ

"KK เป็นองค์กรที่ยึดถือจรรยาบรรณในระดับสูงในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเที่ยงธรรม การทำงานยึดหลักความีส่วนร่วมเชื่อมโยง เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ บุคลากรมีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานยินดีที่จะให้คำแนะนำใหม่ๆ ให้กันเสมอ มีการสื่อสาร ดูแลติดตาม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนตัวจึงรู้สึกสุขใจ สนุกกับงานและการให้บริการ ไม่ว่าภาระงานจะมากจะลำบากเพียงใด การดูแลแบบพี่น้องทำให้สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ มันคือสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งดีๆ ที่ได้รับทำให้เกิดความเชื่อมั่นและผูกพันองค์กร ความรู้สึกที่มีต่อการทำงานที่ KK คือ 'โอกาส อบอุ่น และเอื้อเฟื้อ' ค่ะ"

เมธิดา กิจบำรุง (หน่อง)

เมธิดา กิจบำรุง (หน่อง)

Wealth Manager สายธนบดีธนกิจ

"มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมธนบดีธนกิจ ดูแลลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ (PRIORITY) โดยให้คำปรึกษาด้านการเงินการลงทุนที่ตรงตามเป้าหมายร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากภัทร จากลักษณะของงานที่จะต้องทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ รู้สึกประทับใจกับวัฒนธรรมขององค์กรที่ทำงานกันเป็นทีม (Teamwork) มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ที่จะสร้างผลงานที่ดีและความสำเร็จให้กับธนาคาร ความรู้สึกที่มีต่อการทำงานที่ KK คือ 'ทุกความสำเร็จอยู่ที่ KK' ค่ะ :) "

ธันดนัย ชัยนิชยกุล (นัย)

ธันดนัย ชัยนิชยกุล (นัย)

รองผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบสินเชื่อ

"สิ่งสำคัญที่ได้รับจากการทำงานที่ KK นั่นคือ 'โอกาส' ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการได้เรียนรู้ โอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถ รวมถึงโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ธนาคารของเราเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีความมั่นคง และสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นความเป็นธรรมและความชัดเจนในการบริหารงานของธนาคารยังเป็นสิ่งที่ทำให้มั่นใจว่า การทำงานที่นี่เราจะได้รับความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตอย่างแน่นอน เพราะที่นี่ทุกคนคือ 'มืออาชีพ' "

ฉัตรศิริ สุภาพ (แม้ว)

ฉัตรศิริ สุภาพ (แม้ว)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาพัทยา

"การทำงานที่ KK สิ่งที่สัมผัสได้ คือ ความอบอุ่น ความรัก ความช่วยเหลือ เหมือนเป็น 'ครอบครัว' เดียวกัน ทำให้รู้สึกว่า เราไม่ใช่จุดเล็ก ๆ แต่เราคือส่วนหนึ่งขององค์กร สามารถแสดงศักยภาพ เสนอความคิดเห็น ซึ่งจะพัฒนาให้เกิดความรู้ (Knowledge) และนวัตกรรม (Innovation) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อประสานความสำเร็จทั้งลูกค้าและองค์กรไปพร้อมๆ กัน"

นิธิวดี ตันติพจน์ (ปุ้ย)

นิธิวดี ตันติพจน์ (ปุ้ย)

ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักผู้บริหาร

“เกียรตินาคินเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีวัฒนธรรมองค์กรเหมือนองค์กรขนาดเล็ก เราเน้นการเป็น flat organization ตัดสินใจเร็ว ทำงานเป็นทีม และมีความเป็นกันเองเหมือนครอบครัว เราทำงานจริงจัง เน้นผลงาน แต่ไม่เคร่งเครียด ซึ่งทำให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี เกียรตินาคินกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงองค์กรค่อนข้างมาก ส่วนตัวชอบความท้าทายและรู้สึกสนุกที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันโปรเจ็คและโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น”
สายงานของเรา


สายบริหารความเสี่ยง


ทีมของเราเป็นกลไกที่สำคัญในการดูแลให้ธุรกิจของธนาคารดำเนินไปโดยรอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้ งานของทีมของเราคือช่วยให้เพื่อนๆ ในสายงานอื่นเข้าใจผลของความเสี่ยงและช่วยให้ประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำ นอกจากนี้เรายังสร้างนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีให้กับองค์กร เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะการวิเคราะห์ในระดับสูง เข้าใจธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลไกที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติในการมองหาโอกาสพร้อมๆ กับการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
 • สายบริหารความเสี่ยง
 • สายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
 • สายกลยุทธ์
 • สายตรวจสอบภายใน
 • สายตลาดการเงิน
 • สำนักผู้บริหาร
 • สายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์
 • สายเครือข่ายการขายและบริการ
 • สายธนบดีธนกิจ
 • สายสินเชื่อบรรษัท
 • สายสินเชื่อธุรกิจ
 • สายบริหารหนี้
 • สายวิเคราะห์ตรวจสอบเครดิต
 • สายการเงินและงบประมาณ
 • สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สายปฏิบัติการ
 • สายบริหารทรัพยากรบุคคล


20140622031709-09150.png

ติดต่อเพื่อร่วมงานกับเรา


เพื่อนๆ ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธนาคารเกียรตินาคิน สามารถเลือกสมัครงานกับธนาคารได้ง่ายๆ

- สมัครด้วยตนเองที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกวันทำการ เวลา 8.00 - 17.00 น.
- สมัครผ่านเว็บไซต์ธนาคาร www.kiatnakin.co.th
- สมัครผ่านอีเมล์ : jobkk@kiatnakin.co.th
- ส่งข้อมูลการสมัครงานมาที่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ (อาคารเอ) ชั้น 19
209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 165 5555 หรือ jobkk@kiatnakin.co.th

ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน


20170124083206-17991.png

KK Career Opportunity


"เราเชื่อว่างานที่ดี เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต"


พบกับโอกาสดีๆ ภายในบ้านหลังนี้ของเรากับอนาคตของคุณที่ธนาคารเกียรตินาคิน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


 20170124031113-25042.png

ตำแหน่ง : บริหารการลงทุนและตราสารหนี้


บริหารการลงทุนและตราสารหนี้
(Assistant Vice President - Vice President)


รับผิดชอบด้านการลงทุนในตราสารทางการเงินเพื่อพอร์ต Banking Book การระดมเงินผ่านตราสารหนี้ การบริหารความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินคู่ค้า และการจัดทำเครดิตองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการลงทุนในพอร์ต Banking Book จัดทำแผนโครงสร้างพอร์ต อายุของพอร์ต ผลตอบแทน และการใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงของพอร์ตให้สอดคล้องกับฐานะสภาพคล่องและโครงสร้าง ALM
 • ร่วมกับทีม ALM เพื่อวางแผนการออกหุ้นกู้ และตราสารทางการเงินประเภทอื่นๆ เพื่อระดมเงินทุนสำหรับธนาคาร โดยขออนุมัติต่อ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคาร และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • วางแผนบริหารความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินคู่ค้าเพื่อขอวงเงิน รวมทั้งวงเงินสำหรับกลุ่มธุรกิจ ร่วมกับทีม Credit Analyst ในการ ขออนุมัติวงเงินให้กับคู่ค้า
 • ดูแลงานด้านการจัดทำเครดิตองค์กร โดยประสานงานด้านข้อมูลภายในให้บริษัท Tris Rating เพื่อการจัดทำและทบทวนการจัด อันดับความน่าเชื่อถือ


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/ โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการลงทุนตราสารหนี้ทั้งสกุลบาทและสกุลต่างประเทศ การลงทุนผ่านกองทุนรวม เข้าใจธุรกรรม Treasury และ Financial Market ทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน อนุพันธ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  การระดมเงินผ่านการออกตราสารหนี้ประเภทต่างๆ
 • มีพื้นฐานด้านการวิเคราะห์งบการเงินของสถาบันการเงิน เข้าใจวงเงินประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสินเชื่อ (Loan and Loan Equivalent) และวงเงินสำหรับคู่ค้า เช่น Settlement/ Pre-Settlement  ความเสี่ยงด้านเครดิตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำรายงาน และแหล่งข้อมูลด้านการลงทุน เช่น ThaiBMA, Bloomberg, Reuters
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียนในระดับดี


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3915
 • E-mail : Srisook.tan@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124033540-32132.png

ตำแหน่ง : วิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย


วิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
(Officer - Assistant Manager)


รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงการตรวจสอบ/ สอบทานความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า จากนั้นทำการวิเคราะห์ และเสนอพิจารณาวงเงินเพื่ออนุมัติสินเชื่อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อที่กำหนด  


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พิจารณา/ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 • สอบทาน/ พิสูจน์ความเป็น ตัวตนลูกค้า (Verify) และติดต่อประสานงานกับสาขา เพื่อขอข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ
 • วิเคราะห์สินเชื่อตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสินเชื่อแต่ละประเภทที่กำหนดไว้
 • พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และจัดทำใบเสนอขอสินเชื่อ เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • พิจารณา/ วิเคราะห์ความเสี่ยง และให้ความเห็นเพื่อนำเสนออนุมัติสินเชื่อ
 • ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและให้บริการกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/ โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย มากกว่า 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์งบการเงิน และการจัดทำ Cash Flow
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ Excel, Word ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจากับลูกค้า


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124034218-11105.png

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม IT Service Control


หัวหน้าทีม IT Service Control
(Assistant Vice President – Vice President)


รับผิดชอบการบริหารและจัดการให้เกิด Continuous Improvement ของการทำงานต่างๆ ภายในสาย IT รวมถึงการเข้าไปช่วยแนะนำ ควบคุมและติดตามกิจกรรม จัดการความเสี่ยง และตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในของสาย IT ตลอดจนการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นผลสำเร็จและมีความต่อเนื่อง


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหาร จัดการ และรับผิดชอบทำให้การปฏิบัติงานในทีม IT Service Control มีประสิทธิภาพ ได้ตามกำหนด
 • ตรวจสอบ แนะนำ กระบวนการ หรือปัญหาต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาการทำงานในสาย IT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำปรึกษากับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อกิจกรรม IT โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและช่วยให้งานที่กำหนดสำเร็จ
 • ควบคุมให้การปฏิบัติงานมีการควบคุมดูแลเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติการ
 • สนับสนุน และทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาภายในสาย IT อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาทางด้าน คอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตร์) บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบ IT เช่น สาขาการจัดการเฉพาะทาง Management Information Systems เป็นต้น
 • ต้องเคยมีประสบการณ์ในการทำงาน Business และ IT Process Improvement หรือ Consultation และ Project Management หรือในลักษณะงานที่ใกล้เคียง และหากมีประสบการณ์ในธนาคารพาณิชย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องเคยบริหารจัดการทีมงานในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
 • ต้องมีทักษะที่ดีในการจัดการควบคุมดูแล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงาน IT Development, IT Service, และ IT Operations
 • มีความเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถจัดการความสัมพันธ์ได้ในยามที่มีแรงกดดัน ใส่ใจตรวจสอบรายละเอียด และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง ตามหลัก  IT Policy, IT Security, IT Risk, กฏหมาย และระเบียบต่างๆ ในงานการเงินการธนาคาร
 • มีทักษะการเขียน และบรรยายที่ดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124035853-17828.png

ตำแหน่ง : IT Enterprise Architect


IT Enterprise Architect
(Assistant Manager - Manager)


ทำหน้าที่กำหนดกรอบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และเกณฑ์ของ Enterprise Solution  รองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบได้อย่างยืดหยุ่น กำกับดูแลและติดตามผลทางโครงสร้างของการพัฒนาและปฏิบัติการในสาย IT ให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยมีเป้าหมายทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรของธนาคารในงาน IT เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดเกณฑ์ตามกระบวนการ Enterprise Architecture ที่สอดคล้องกับเอกสารและสภาพทางสถาปัตยกรรม IT ของธนาคาร
 • สามารถสร้างแนวทาง Transition และ Patterns ในการทำ Enterprise Solution, Technologic Adoption  รวมถึงการวางแผนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาตตร่วมกับทีม IT Strategy
 • ทำงานร่วมกับ Solution Architects ในการออกแบบ Solution ในฐานะผู้ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเกิดโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • ศึกษา Technology ใหม่ๆ ตลอดจนการนำเอา Technology ที่มีอยู่และมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ปรับปรุงงานทางด้าน IT ให้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
 • กำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคในแต่ละงานที่เพียงพอต่อการทำให้สายงาน IT มีมาตรฐานในการทำงาน  เพื่อลดปัญหาและต้นทุนอื่นๆ เกิดเป็น Business Value ขึ้น
 • สื่อสารให้เกิดการทำงานร่วมกันที่เป็นไปตามมาตรฐานของ Enterprise Architecture


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตร์) วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม IT หรือเป็นผู้ควบคุมดูแลงานพัฒนาในโครงการขนาดใหญ่มาก่อน
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานโครงสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรมด้าน Business, Data, Application หรือ  Technical Infrastructure หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการทำ Model และสามารถแนะนำบุคคลอื่นให้สามารถทำ Model ในรูปแบบต่างๆ ได้  มีความเข้าใจในการใช้ Design Patterns หรือ Business Patterns
 • มีความสามารถในการแปลง Business Requirements ให้ออกมาเป็นโครงสร้างของ Solution ได้
 • หากมีความรู้ทางในเรื่อง Architectural Methodology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และบรรยายที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124044904-00105.png

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม IT Policy and Compliance


หัวหน้าทีม IT Policy and Compliance
(Assistant Vice President - Vice President)


รับผิดชอบในการกำกับดูแลและปรับปรุง นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งธนาคารที่เกี่ยวกับ IT และทำให้เกิดความร่วมมือที่จะให้ทุกๆ ฝ่ายใน IT ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ทีม IT Policy and Compliance ยังต้องรับหน้าที่ประสานงาน และติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Regulatory & Compliance และ Auditing ทั้งจากทีมภายในและภายนอกของธนาคารหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหาร จัดการ และรับผิดชอบทำให้การปฏิบัติงานในทีม IT Policy and Compliance มีประสิทธิภาพ ได้ตามกำหนด และ Deliverables ได้แก่ นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งธนาคารที่เกี่ยวกับ IT ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับการปฏิบัติการ
 • รับผิดชอบในเรื่องที่ต้องดูแลจัดการ ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการในสายงาน IT และแนะนำให้เกิดการจัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ถูกต้องเหมาะสม กับกิจกรรมต่างๆ ในสายงาน
 • ให้คำปรึกษากับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อกิจกรรม IT โดยทำหน้าเป็นผู้ประสานงานและช่วยให้งานที่กำหนดสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับ Regulatory & Compliance และ Auditing ทั้งจากทีมภายในและภายนอกของธนาคาร
 • ควบคุมให้การปฏิบัติงานมีการควบคุมดูแลเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ
 • สื่อสารและทำให้เกิดความเข้าใจกับพนักงานธนาคารเกี่ยวกับ นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งธนาคารที่เกี่ยวกับ IT
 • เป็นสมาชิกของ IT Governance ที่มีขอบเขตในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ ภายในสายงาน IT


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/ โท ในสาขา คอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตร์) บริหารธุรกิจ หรือวิศวะกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบIT เช่น สาขาการจัดการเฉพาะทาง Management Information Systems เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน IT Policy & Compliance และ Project Management หรือในลักษณะใกล้เคียง  หากมีประสบการณ์ในธนาคารพาณิชย์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะที่ดีในการจัดการควบคุมดูแล และมีความรู้ลึกและกว้าง โดยเฉพาะขั้นตอนตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO27001, COBIT 5, ITIL, และที่เกี่ยวข้องกับงาน Regulatory & Compliance และ IT Auditing
 • มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องในเรื่องของ IT Policy, IT Security, IT Risk, กฏหมายและระเบียบต่างๆ ในงานการเงินการธนาคาร เช่นที่ประกาศต่างๆ ที่มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 • เคยบริหารจัดการทีมงานมาก่อนในระดับหัวหน้างาน
 • มีทักษะการเขียน และบรรยายที่ดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124045314-05072.png

ตำแหน่ง : หัวหน้าธนบดีธนกิจ


หัวหน้าธนบดีธนกิจ - Relationship Manager
(Assistant Manager - Manager)


รับผิดชอบในการดูแลและให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าธนบดีธนกิจ เพื่อดำรงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและธนาคาร พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์แผนการตลาดและดำเนินกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า High Net Worth
 • ดูแลและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า High Net Worth
 • ดำเนินการระดมเงินฝากและการลงทุน เพื่อเพิ่มจำนวนรายลูกค้า High Net Worth รวมทั้งเพื่อเพิ่มจำนวนการ Cross Selling ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการและผลตอบแทนตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้จัดการสาขา ในการดูแลลูกค้า High Net Worth ที่มีสินทรัพย์ทางการเงินมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการทำธุรกิจ Wealth
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับ Financial Consultant บล.ภัทร ในการบริหารเงินและการ Cross Selling เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า รวมทั้งแนะนำกลุ่มลูกค้า High Net worth ให้ลงทุนร่วมกับ บล.ภัทร


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/ โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ หรือในสายการเงินการธนาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License) และใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคารเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการบริหารด้านความเสี่ยง
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3933
 • E-mail : sirinapa@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124050224-16515.png

ตำแหน่ง : พัฒนาธุรกิจสาขา ผลิตภัณฑ์ธนาคารและการลงทุน


พัฒนาธุรกิจสาขา ผลิตภัณฑ์ธนาคารและการลงทุน
(Officer - Manager)


รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร การลงทุน และบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา  กองทุน ประกันชีวิต และสินเชื่อต่างๆ  แก่ลูกค้าหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
 • รักษาฐานลูกค้าและแนะนำลูกค้าใหม่ด้านเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการ งานปฏิบัติการสาขา หรือการแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการและการขาย
 • ถ้ามีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3932
 • E-mail : kangsadan.Int@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170124050809-09774.png

ตำแหน่ง : Telesales ประกันภัยรถยนต์


Telesales ประกันภัยรถยนต์ / สินเชื่อรายย่อย
(สัญญาจ้าง 1 ปี)


รับผิดชอบในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคลและประกันภัยรถยนต์แก่ลูกค้าหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พนักงาน Telesale มีหน้าที่ชี้ช่องทางแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้กับลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด และให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย


คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ผ่านงานการขายทางโทรศัพท์
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความอดทน
 • ถ้ามีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3967
 • E-mail : ramone.Sun@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170410104726-08762.png

ตำแหน่ง : บริหารข้อมูลสารสนเทศ


บริหารข้อมูลสารสนเทศ
(Officer – Manager)


มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการจัดการด้านข้อมูลทั้งหมดของธนาคารรายย่อย ที่เกี่ยวกับลูกค้า การตลาด และผลการดำเนินงาน (ดัชนี ชี้วัด : KPI) โดยจัดให้มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัย และสามารถใช้งานได้ง่าย รวมทั้งจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านข้อมูล เทคนิควิธีที่จัดการกับข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้สายงานมีการใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานของธุรกิจธนาคารรายย่อย รวมไปถึงช่องทางการขายอื่นๆ
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ จัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และพนักงานเสนอต่อผู้บริหารของสายงาน
 • จัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนด้านการประเมินผลงานของพนักงานสังกัดธนาคารรายย่อย รวมไปถึงช่องทางการขายอื่นๆ
 • นำเสนอ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายงานอื่นๆ ในการระบุโครงสร้างพื้นฐาน และระบบฐานข้อมูลที่ต้องการของสายงาน พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค


คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ สถิติ คณิตศาสตร์ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล หรือการทำงานในธนาคารโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าบุคคลอย่างน้อย 1-5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งมีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล การดูแลฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน และการวางมาตรฐาน
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร หรือธุรกิจลีสซิ่ง โดยเฉพาะด้านข้อมูล ระบบ และกระบวนการทำงาน
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ MS Excel, MS Access  หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หากมีความรู้พื้นฐาน SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3933
 • E-mail : sirinapa@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170410104848-17151.png

ตำแหน่ง : System Analyst for CRM


System Analyst for CRM
(Assistant Manager – Senior Manager)


The ideal for a computer systems analyst is perfect harmony between an organization's employees, work flow and computer system. These professionals must be clear understanding of how the components within a computer system – hardware, software and networks – work together. They're charged with analyzing that interaction and making recommendations to help a company or organization operate more efficiently. Computer systems analysts juggle a lot of responsibilities, which can include choosing and configuring hardware and software, matching technology to users' needs, monitoring and testing the system in operation and troubleshooting problems after implementation.

Responsibilities

 • Review and revise software requirement specification and design specification
 • Investigate and understand software requirements, identifying systems' integration points and impact analysis.
 • Collaborate with the team members to understand software requirements and design working solutions.
 • Participate in architecture decision-making for new infrastructure and applications.
 • Coordinate development and deployment activities within a project team.
 • Provide technical assistance on the architecting, troubleshooting, and performance tuning of the supported environments.
 • Proactively identify, recommend and implement improvements to organizational processes and technology solutions, i.e. change management, problem management.


Qualification

 • Bachelor's degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or any IT related fields.
 • At least 4 years experience with web based application development using ASP.NET, ASP.NET MVC, C#.NET, WCF or J2EE usingSpring, Strut or other frameworks.
 • Understanding of CRM principles and technical knowledge of CRM and analytical systems(preferable).
 • Experience in PL/SQL on Oracle or Microsoft SQL.
 • Having object-oriented programming (OOP) skills and can develop software design specification using UML notification (preferable).
 • Having skills and experience in project management (is a plus).
 • Strong leadership skills and have a systematic, disciplined and analytical approach
 • Must be a self-starter ,highly motivated andwork well under pressure and changes
 • Coding  skill is a must as well as having experience in Javascript, JQuery, CSS, HTML 5, XML, WS (SOAP, REST)


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170608025657-10195.png

ตำแหน่ง : System Analyst


System Analyst
ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส


นักวิเคราะห์ระบบ ต้องเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบ การติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งาน และโครงสร้างของระบบสารสนเทศ เพื่อตอบโจทย์ทั้งทาง IT และธุรกิจ รวมทั้งต้องสามารถออกแบบระบบ การทำ Unit Test และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากระบบได้รับการใช้งานจริงแล้ว

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงาน SA ด้าน web based application development โดยใช้ JAVA,.ASP.NET, ASP.NET MVC, C#.NET หรือ J2EE under Spring, Strut หรือ frameworks อื่นๆ
 • Having object-oriented perspective และสามารถพัฒนาออกแบบ spec ภายใต้ UML notification ได้
 • มีประสบการณ์การใช้ PL/SQL on Oracle หรือ Microsoft SQL


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น


20170608030142-32336.png

ตำแหน่ง : Programmer Analyst


JAVA Developer/ .NET Developer/ Programmer Analyst
(เจ้าหน้าที่ – ผู้จัดการ)


Programmer analyst จะเป็นผู้ดูแลงานการใช้ technical skill ด้าน computer program ในการวางแผน (planning) พัฒนา (Developing) ออกแบบ (Designing) และ การนำไปใช้ (Implementing) computer program นั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีในการใช้ web based application development โดยใช้ JAVA,.ASP.NET, ASP.NET MVC, C#.NET หรือ J2EE under Spring, Strut หรือ frameworks อื่นๆ
 • Having object-oriented perspective และสามารถพัฒนาออกแบบ spec ภายใต้ UML notification ได้
 • สามารถใช้ PL/SQL, Web Service, HTML, DHTML, JavaScript, JQuery, Ajax, XML, XSLT, Entity Framework (EF), Hibernate, LINQ ได้เป็นอย่างดี


ธนาคารเกียรตินาคินตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922
 • E-mail : nateporn.sup@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th


ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น