หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- เอสเอ็มอี

สาระน่ารู้“เหตุในการดำรงอยู่”

“เหตุในการดำรงอยู่”


ทุกธุรกิจล้วนมีเหตุในการดำรงอยู่ บ้างแตกต่างกัน บ้างคล้ายคลึงกัน แล้วแต่ลักษณะของธุรกิจ เหตุในการดำรงอยู่เป็นตัวบอกว่าทำไมลูกค้าถึงจะซื้อสินค้าของคุณ ทำไมไม่ไปซื้อจากเจ้าอื่นที่อยู่ในธุรกิจลักษณะเดียวกัน

เหตุในการดำรงอยู่ขั้นพื้นฐานของแต่ละธุรกิจ เป็นตัวกำหนดปัจจัยระดับพื้นฐานที่ธุรกิจนั้นต้องมีจึงจะอยู่ในธุรกิจนั้นๆ ได้

หากคุณทำธุรกิจร้านอาหาร ปัจจัยขั้นพื้นฐาน ก็คือ อาหารต้องสะอาด ไม่เน่าเสีย ถูกหลักสุขอนามัย หากคุณขาดปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ คุณคงไม่สามารถจะอยู่ในธุรกิจนี้ได้ นี่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องความหลากหลายของเมนู รสชาติ กระทั่งเมนูที่เป็นลายเซ็นของร้านคุณ

ธุรกิจโลจิสติกส์ หรือ ขายสินค้าออนไลน์ ปัจจัยขั้นพื้นฐานคงหนีไม่พ้น ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้าต่าง ๆ ให้ไปถึงมือผู้รับ

ธุรกิจก่อสร้าง และ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คุณภาพของการก่อสร่าง ที่ต้องแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย เป็นปัจจัยขั้นต่ำที่ทุกบริษัทที่ต้องการอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ต้องมี

ธุรกิจขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน จะต้นทุนต่ำหรือสูง รถทัวร์ รถไฟ รถโดยสาร รถไฟฟ้า คุณคงอยู่ไม่ได้ หากคุณไม่สามารถควบคุมเรื่อง ความปลอดภัย และความตรงต่อเวลา

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่ต้องมี หากไม่มี คุณไม่สามารถอยู่ในธุรกิจนั้นๆ ได้ แต่นั่นไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถดำรงอยู่ และแข่งขันให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในธุรกิจนั้นๆ ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจคุณจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดในธุรกิจนั้นๆ ได้ดีและได้นานแค่ไหน

ผมมีหลักง่ายๆ ในการจำแนกธุรกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยแยกแยะจากความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ว่ามีความถี่และบ่อยแค่ไหน

สินค้าที่มีการซื้อถี่และบ่อย ส่วนใหญ่มักมีมูลค่าไม่มาก แต่มีการซื้อซ้ำอย่างสม่ำเสมอ ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้า ก็คือ ความสะดวก ความง่าย ความรวดเร็ว ในการซื้อสินค้า หรือ การใช้บริการนั้นๆ ธุรกิจที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ ธนาคาร ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ธุรกิจบริการส่วนใหญ่ เป็นต้น ดังนั้นหากคุณจะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้แข็งแกร่ง คุณต้องเน้นหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องความสะดวก ความง่าย และความรวดเร็ว

อีกประเภทของธุรกิจก็คือ สินค้าที่นานๆ ซื้อที สำหรับสินค้าบางชนิดอาจมีการซื้อเพียงแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตของคนคนหนึ่ง สินค้าประเภทนี้จึงมักมีมูลค่าสูง เมื่อไม่ได้มีการซื้อบ่อย ความชำนาญในเรื่องนั้นๆ ของคนซื้อจึงไม่มี ดังนั้นคนซื้อจะตัดสินใจซื้อ โดยใช้ปัจจัยเรื่องความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ เป็นหลัก ธุรกิจรถยนต์ รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง กระทั่งจิลเวลรี ล้วนจัดอยู่ในธุรกิจประเภทนี้

คงมีธุรกิจน้อยรายที่สุดโต่งไปเพียงด้านเดียว คุณต้องแยกแยะให้ได้ว่า ธุรกิจของคุณเอียงไปทางด้านปัจจัย สะดวก รวดเร็ว หรือ ความน่าเชื่อถือ มากกว่ากัน เพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถให้ถูกทาง หากคุณพัฒนาผิดด้าน คงอยู่รอดยาก

ในความเป็นจริง เรายังเห็นธุรกิจมากมายที่ควรจะต้องเน้นเรื่อง ความสะดวก รวดเร็ว แต่กลับสร้างความลำบาก ยุ่งยาก ให้แก่ลูกค้า เฉกเช่นเดียวกัน ความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ ยังคงถูกละเลยและเพิกเฉยจากธุรกิจที่ควรจะต้องมอบสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกให้แก่ลูกค้า ธุรกิจส่วนใหญ่ยังหลงทางในเขาวงกตของการแข่งขัน มึนงง ไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นที่ไม่ได้สร้างเสริมความแข็งแรงของเหตุในการดำรงอยู่ของธุรกิจ

ถอยหลังมาสักนิด พิจารณาธุรกิจของคุณให้ถี่ถ้วนโดยใช้หลักการข้างต้น คุณจะพบว่า การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน กลับไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่มองให้ออกถึงเหตุในการดำรงอยู่

เมื่อมองทะลุ...หนทางข้างหน้าก็ฉลุย เพราะคู่แข่งของคุณ ยังอยู่ในเขาวงกตอยู่เลย


ขอบคุณข้อมูลจาก FB Page : ล้มยักษ์ / Lom Yak
 

back


Tag :
  • kksme
  • KKSMEs
  • SME