หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- การลงทุน

สาระน่ารู้เจรจาดีๆ หนี้ลดได้ ไม่ต้องหนี

เจรจาดีๆ หนี้ลดได้ ไม่ต้องหนี

     ในครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของการใช้เครดิต พร้อมทั้งเทคนิคการเป็นหนี้ทีไม่เป็นปัญหาจนนำไปสู่ข้อสรุปว่าพฤติกรรม “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” เป็นสิ่งที่ลูกหนี้ไม่พึงกระทำอย่างยิ่งเพราะจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ต่อสถาบันการเงิน และยังอาจกระทบต่อโอกาสในการรับเลือกเข้าทำงานในอนาคตด้วย

     เมื่อเราตกเป็นลูกหนี้แล้ว อย่าเพิ่งตกใจกลัวจนเกินเหตุนะครับ เพราะเจ้าหนี้จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายในการติดตามทวงหนี้ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

          1. ทวงหนี้ก่อนฟ้องดำเนินคดี
          2. ระหว่างถูกดำเนินคดี
          3. หลังศาลพิพากษา ถูกบังคับคดี ยึดทรัพย์, อายัดเงินเดือน

เรามีวิธีเจรจากับเจ้าหนี้ในแต่ละขั้นตอนดังนี้


ก่อนฟ้อง
     ลูกหนี้ควรรีบเจรจากับเจ้าหนี้ หลังได้รับ Notice โดยแจ้งให้ทราบปัญหาหนี้ค้างชำระ ขอความช่วยเหลือ พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น 
          1.1 ขอลดค่าเบี้ยปรับ / ขอลดดอกเบี้ย
          1.2 ขอลดค่างวดในการผ่อนชำระต่อเดือน ตามความสามารถชำระหนี้
          1.3 ขอขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระ

ระหว่างถูกดำเนินคดี
     ลูกหนี้ควรเร่งเจรจากับเจ้าหนี้ให้เสร็จก่อนศาลนัดพิจารณาคดี หากไม่ได้ข้อยุติ ให้เข้าประนีประนอมยอมความในชั้นศาล เสนอขอชำระปิดบัญชี (ขอลดยอดหนี้) หรือขอผ่อนชำระ โดยขอลดดอกเบี้ย และค่าปรับ ซึ่งหากตกลงกันได้จะทำให้ค่าใช้จ่ายคดีลดลง

หลังศาลพิพากษาให้บังคับคดี ยึดทรัพย์, อายัดเงินเดือน

       ลูกหนี้ควรเจรจากับเจ้าหนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการขายทอดตลาด หรืออายัดเงินเดือน หากทำการปิดบัญชีได้ในระยะเวลาสั้น จะได้ถอนอายัดเงินเดือนหรือปลดการอายัดทรัพย์ก่อนขายทอดตลาด หรือ หากปิดบัญชีไม่ได้อาจขอผ่อนชำระตามความสามารถ

ข้อห้ามตามกฎหมายในการทวงหนี้ที่ลูกหนี้ควรรู้

     1. ห้ามทวงหนี้นอกเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น. , วันหยุด 8.00-18.00 น.)
     2. เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนต่อลูกหนี้โดยชัดเจน
     3. ภาษาที่ใช้ในการทวงหนี้ต้องสุภาพ ไม่ข่มขู่ คุกคาม ดูถูกดูหมิ่น


ขอบคุณข้อมูลจาก คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์

back


Tag :
  • ลูกหนี้
  • ผ่อนชำระ
  • เงินเดือน
  • อายัดทรัพย์
  • ทวงหนี้
  • กฎหมาย