หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- การลงทุน

สาระน่ารู้อุบัติเหตุ ป้องกันได้

อุบัติเหตุ ป้องกันได้

     เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้ออกรายงานความปลอดภัยทางถนน ปี 2556 พบว่ารายงานความปลอดภัยทางถนนของโลกปี 2556 พบว่า การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 8 ของโลก ส่วนใหญ่เกิดกับเด็ก และเยาวชนอายุระหว่าง 15-29 ปี ซึ่งหากแต่ละประเทศทั่วโลกยังไม่ดำเนินการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน คาดว่าจะมีเด็กและเยาวชน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จะขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 5 ของโลก ภายในปี 2573

     ขณะที่อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร 100,000 คนพบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดการณ์จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทย ในปี 2554 อยู่ที่ 26,312 คน สอดคล้องกับข่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รายงานสถิติการจ่ายค่าสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ ในเดือน ม.ค. 2556 มีมูลค่าสูงกว่า 4,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 45.84% และหากมองสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย อุบัติเหตุคือสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากมะเร็ง

     อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความประมาท อย่างข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่รถเครนไปเกี่ยวสะพานลอยบริเวณถนนบรมราชชนนีหล่นลงมาทับคนขับรถปิคอัพเสียชีวิต การมองว่าเป็นเคราะห์กรรมของคนขับรถปิคอัพเป็นการมองที่ง่ายเกินไป เพราะสาเหตุที่เกิด เกิดได้หลายสาแหตุ เช่น จากความประมาทของคนขับ เกิดจากการไม่มีระบบการจราจรที่ดี เช่น ป้ายบอกระดับความสูงของสะพาน เพราะในช่วงที่ผ่านมา ถนนดังกล่าวมีการปรับพื้นผิวถนนจากผลกระทบน้ำท่วม อาจทำให้ระดับความสูงเปลี่ยนไป เป็นตัน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องควรหาทางแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

     ป้องกันไม่ให้เกิดดีที่สุด คือ อย่าประมาท ตัวอย่าง ถ้าเราใช้รถ ก็ต้องพิจารณาว่าภัยที่จะเกิดกับเราได้มีอะไรบ้าง เช่น รถชน ไม่เราชนเค้า เค้าก็ชนเรา การป้องกันไม่ให้เกิด ก็โดยการลดโอกาสที่มันจะเกิด โดยการลดสภาวะส่งเสริมภัย เช่น การตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขับรถตอนเมา ไม่ขับรถตอนที่สภาพร่างกายไม่พร้อม ไม่ขับรถเร็ว เป็นต้น อันนี้รวมถึงกรณีเรานั่งรถคนอื่นที่มีลักษณะอย่างที่กล่าวไปแล้ว มาปีนี้ อาจต้องเพิ่มอีกอย่าง คือ คนขับไม่มีประสบการณ์จากโครงการรถคันแรก น่าจะมีพวกวัยรุ่นออกรถมาก ซึ่งประสบการณ์น้อย แต่มีพลังสูง จึงมักขับรถเร็ว ประมาท

     ป้องกันผลเสียหาย แม้การป้องกันไม่ให้เกิดดีที่สุด แต่เราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากความประมาทของคนอื่นได้ ดังนั้นการป้องกันหรือบรรเทาผลเสียหายจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดได้กับทุกคน ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดสถานที่ ประกันอุบัติเหตุ คือ สิ่งที่อยากขอแนะนำให้ทุกคนซื้อไว้ติดตัว เราสามารถเทียบความแตกต่างของประกันอุบัติเหตุ กับประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ได้ดังนี้ ครับ

ความแตกต่างของประกันอุบัติเหตุกับประกันชีวิต และประกันสุขภาพ

คำแนะนำในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1. จำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยสูงสุด คือวงเงินสูงสุดที่จะได้รับจากข้อตกลงคุ้มครองต่างๆ เราสามารถเลือกจำนวนวงเงินเอาประกันภัยนี้ได้ตามความพอใจ แต่ควรจะเหมาะสมกับรายได้ โดยปกติไม่ควรเกิน 100 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน หรือ 10 เท่าของรายได้ต่อปี

2. ค่ารักษาพยาบาล ประกันภัยอุบัติเหตุมีให้เลือกทั้งรูปแบบที่รวมค่ารักษาพยาบาล และไม่รวมค่ารักษาพยาบาลก็ได้ โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ มิใช่การเจ็บป่วย ข้อดีคือสามารถเบิกได้ทั้งแบบคนไข้นอกหรือคนไข้ใน และสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ในการเบิกแต่ละครั้ง จะสามารถเบิกได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและต้องไม่เกินวงเงินเอาประกันภัย โดยปกติแพ็คเกจในการขายประกันภัยอุบัติเหตุมักจะกำหนดอยู่ที่ 10% ของวงเงินสูงสุดกรณีเสียชีวิต

3. ความคุ้มครองเพิ่มเติม ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจะมีรายละเอียดของข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์ไว้เป็นมาตรฐาน ซึ่งสามารถดูได้จากกรมธรรม์ประกันภัย แต่อย่างไรก็ดี ข้อยกเว้นบางประเภทสามารถที่จะขอขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เช่น การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ , การจลาจล, การนัดหยุดงาน ฯลฯ

4. การบริการ ชื่อเสียง และฐานะทางการเงินของบริษัท กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุนั้นเป็นกรมธรรม์มาตรฐานเหมือนกันทุกบริษัท ค่าเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันไปตามแบบของความคุ้มครองที่เลือกซื้อ ดังนั้น กรณีที่จะซื้อทำประกันภัยอุบัติเหตุควรพิจารณาถึงด้านอื่นๆ นอกเหนือไปจากราคา อาทิ ฐานะการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัย ชื่อเสียงทั้งในด้านการบริการ และความน่าเชื่อถือ เพื่อให้การซื้อประกันภัยของเราได้รับความอุ่นใจ และความมั่นใจสูงสุด

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์
 

back


Tag :
  • ความปลอดภัย
  • อุบัติเหตุ
  • ความประมาท
  • ขับรถ
  • ยานยนต์
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันชีวิต