หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- การลงทุน

สาระน่ารู้คิด ให้ ดี ก่อนมีหนี้

คิด ให้ ดี ก่อนมีหนี้

ไม่ว่าความเห็นเกี่ยวกับนิยามคำว่า “หนี้ครัวเรือน” ของกระทรวงการคลัง กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะแตกต่างกันอย่างไร แต่ “หนี้ครัวเรือนของคนไทย” ก็สูงมากจริงๆ เหมือนอย่างที่ ธปท. ออกบทความเชิงวิจัยพบว่า ภาระการชำระหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มต่อเนื่องช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และมีระดับที่สูงกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเร่งขึ้นจาก 63.3% ในปี 2553 เป็น 77.5% ในไตรมาสแรกปี 2556 และหากวิเคราะห์ลึกลงไปจะพบว่า อัตราการเติบโตของหนี้ครัวเรือนดังกล่าวในช่วงปี 2554 ถึงไตรมาสแรกปี 2556 มีการขยายตัวเฉลี่ยที่ 17% เทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ในปี 2547-2553 ขยายตัวที่ 13% ซึ่งรายงานนี้คิดเฉพาะหนี้ในระบบสถาบันการเงินเท่านั้น ไม่นับรวมหนี้นอกระบบที่ถือเป็นหนี้ครัวเรือนเหมือนกัน

ปัญหาหนี้
     จากการที่ธนาคารเกียรตินาคินได้ร่วมเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ร่วมมือกับ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำ “โครงการส่งเสริมการออมและการบริหารการเงินส่วนบุคคล” โดยมุ่งให้ความรู้และแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับพนักงานของบริษัทจดทะเบียน ธนาคารก็ได้พบว่าปัญหาหนี้โดยเฉพาะหนี้นอกระบบเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของพนักงานในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเราก็รู้ๆ กันอยู่ว่า หนี้นอกระบบดอกเบี้ยโหดมากๆ (บางรายดอกเบี้ย 20% ต่อเดือน หรือ เท่ากับ 240% ต่อปี ซึ่งผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามีการลงทุนอะไรบ้างที่สามารถให้ผลตอบแทนได้มากเท่านี้) ทำให้คนที่เป็นหนี้นอกระบบส่วนใหญ่จะมีหนี้พอกขึ้นเรื่อยๆ เป็นดินพอกหางหมู ทำให้ปัญหาหนี้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนต้องเสียอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการออกจากงานเพื่อหนีเจ้าหนี้ หรือการก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินมาใช้เจ้าหนี้ ฯลฯ ถามว่าคนที่มีหนี้เหล่านั้นรู้หรือไม่ว่าหนี้นอกระบบดอกเบี้ยสูง คำตอบคือ รู้ แต่ทำไมถึงยังทำ ก็เพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินต้นทุนถูกได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ของสถาบันการเงิน

ทำไมถึงต้องเป็นหนี้
     แล้วทำไมถึงต้องเป็นหนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากความจำเป็นที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แต่ก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ปัญหาการเป็นหนี้เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตนเอง คือใช้จ่ายโดยไม่มีการคำนึงถึงความจำเป็นหรือประโยชน์ที่ได้รับอย่างจริงจัง ไม่ได้คำนึงถึงการออมเพื่ออนาคต ฯลฯ ซึ่งเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงินที่ถูกต้อง การแก้ปัญหาหนี้ที่ดีที่สุด คือ แก้ที่ตัวเราเอง หลายกรณีสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ เพียงแค่ปรับพฤติกรรมการจัดการเงินของตนเอง ดังนั้น เราลองมาถามตัวเองสักนิดก่อนคิดเป็นหนี้กันดีมั้ย

ทำไมถึงต้องเป็นหนี้

ถ้าคำตอบของเพื่อนๆ อยู่ในคอลัมน์ ก ทั้งหมด แสดงว่าการก่อหนี้ครั้งนี้ มีเหตุผลมากเพียงพอ และไม่น่าจะมีปัญหาทางการเงินในอนาคตครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์

back


Tag :
  • หนี้สิน
  • หนี้ครัวเรือน
  • ปัญหาหนี้
  • ความร่วมมือ
  • รายจ่าย
  • พฤติกรรม
  • ค่าใช้จ่าย