หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- ลงทุนกับเราตั้งเป้าได้เป็นล้าน

สาระน่ารู้RMF เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า

RMF เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า

RMF หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นิยมที่สามารถนำมาใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
นอกจากนั้น ยังถือเป็นการวางแผนเพื่อการเกษียณได้อีกด้วย ซึ่งเทคนิคการเลือกซื้อ RMF ให้คุ้มค่าก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย

RMF เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า
RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
การคัดเลือกซื้อกองทุน RMF นั้น ก่อนอื่น เรามารู้จัก นโยบายการลงทุนของ RMF มีให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไป 

 

 • กองทุนระดับความเสี่ยงต่ำ – เน้นลงทุนในตราสารเงินและพันธบัตร
 • กองทุนระดับความเสี่ยงปานกลาง – เน้นกระจายลงทุนทั้งในตราสารเงิน ตราสารหนี้ และตราสารทุน
 • กองทุนระดับความเสี่ยงสูง – เน้นลงทุนในหุ้น ทั้งในและต่างประเทศ ทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์

 • เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี
  1. ต้องซื้อติดต่อกันทุกปี โดยซื้อรวมกันทั้งปีแล้ว
  2. ต้องไม่ต่ำกว่า 3% ของรายได้หรือ 5,000 บาท
  3. ถือไว้เกินกว่า 5 ปี และมีอายุเกิน 55 ปี ถึงจะสามารถขายได้
  4. ไม่สามารถโอน จำนำ หรือนำหน่วยลงทุนไปเป็นหลักประกันได้

  ก่อนการลงทุนด้วย RMF ลองทำ Check list ให้ตัวเองคร่าวๆ ดังนี้ก่อนครับ
 • ตั้งเป้าหมายเรื่องการออมเพื่อใช้หลังเกษียณให้กับตัวเอง
 • มองการลงทุนระยะยาว เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มทำงาน
 • สร้างวินัยการออมอย่างสม่ำเสมอผ่านการตัดบัญชีรายเดือน หรือ RMF Saving Plan
 • ออมมาก ออมน้อย รับความเสี่ยงได้มากได้น้อย ต้องทำ Risk Profile
 • ศึกษานโยบายการลงทุนของ RMF ว่าเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อย จะได้ไม่พลาดโอกาส
 • พิจารณาผลงานของกองทุนย้อนหลัง อย่างน้อย 3-5 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นไป
 • พิจารณาการคิดค่าธรรมเนียมจัดการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
 • กระจายความเสี่ยงในการลงทุน หลายๆ สินทรัพย์จะช่วยให้เอาชนะตลาดได้ในระยะยาว

  เมื่อเข้าใจแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือทำครับ ปลายปีอย่างนี้ ได้เวลาแล้วครับ
 •  

  ดร.เมธี จันทวิมล
  บทความโดย
  ดร.เมธี จันทวิมล
  ผู้อำนวยการอาวุโส สายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  คลิกดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกฉบับเต็ม

   

   

   

  back


  Tag :
  • RMF
  • กองทุนรวม
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ