วัยที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- วัยเริ่มทำงาน
- วัยเริ่มสร้างครอบครัว

หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- ที่อยู่อาศัย

สาระน่ารู้ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร กับการพัฒนาที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์

ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร กับการพัฒนาที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร คือ แนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวิทยาการของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อขนาดพื้นที่ดิน ทั้งนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับปัจจุบัน คือ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และเมื่อไม่นานมานี้ ก็เพิ่งมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 สำหรับหลายๆ ท่านที่ยังสงสัย หรือยังไม่เข้าใจการดูผังเมือง มีวิธีการตรวจสอบผังเมือง รวมถึงความแตกต่างระหว่างผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับเดิมและฉบับใหม่ โดยการวิจัย ของ ทีมที่ปรึกษา – สถาปนิก ธนาคารเกียรตินาคินมาฝาก

 

ดาวน์โหลดไฟล์ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

back


Tag :
  • อสังหาริมทรัพย์
  • ที่อยู่อาศัย


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีรายการสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง