วัยที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- วัยเริ่มการงานมั่นคง

หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- ลงทุนกับเราตั้งเป้าได้เป็นล้าน

สาระน่ารู้



การบริหารจัดการความมั่งคั่ง

การบริหารจัดการความมั่งคั่ง

เมื่อเราสะสมทรัพย์สินและความมั่งคั่งถึงในระดับหนึ่ง ประเด็นสำคัญของการวางแผนการลงทุนเริ่มอาจจะเปลี่ยนไป จากที่เคยให้ความสำคัญกับการวางแผนการลงทุนเพียงอย่างเดียว และเน้นดูเรื่องผลตอบแทน หลายท่านอาจจะเริ่มให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางแผนการส่งต่อความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้น
ลงทุนกับเราตั้งเป้าได้เป็นล้าน การบริหารจัดการความมั่งคั่ง
เมื่อเราสะสมทรัพย์สินและความมั่งคั่งถึงในระดับหนึ่ง ประเด็นสำคัญของการวางแผนการลงทุนเริ่มอาจจะเปลี่ยนไปจากที่เคยให้ความสำคัญกับการวางแผนการลงทุนเพียงอย่างเดียว และเน้นดูเรื่องผลตอบแทน (ในระดับของความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้) หลายๆ ท่านอาจจะเริ่มให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางแผนการส่งต่อความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญพอๆ กับการบริหารผลตอบแทนของพอร์ตเลยทีเดียว และอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของคนอายุใกล้เกษียณเท่านั้น คนที่เพิ่งเริ่มมีครอบครัว หรือมีคนที่ต้องดูแลอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะบริหารจัดการทรัพย์สินของเราอย่างไร และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร เพราะถ้าเรารู้และเข้าใจความเสี่ยงและเริ่มวางแผนบริหารจัดการ ก็จะทำให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นยามที่ความเสี่ยงนั้นมาเยือน

ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ คุณเตรียมพร้อมในด้านเหล่านี้แล้วหรือยัง?
1. การวางแผนการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนในพอร์ต เป้าหมายของการลงทุน ระดับความเสี่ยงของการลงทุน ยังคงเป็นประเด็นหลักและประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตขนาดไหน การจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง ระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง และเป้าหมายของการลงทุนของคุณ ยังคงเป็นเรื่องสำคัญเสมอ
2.การบริหารจัดการความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเมื่อพอร์ตของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้น คำถามเช่น เกิดอะไรขึ้นกับพอร์ตของคุณถ้าเกิดเหตุการณ์แบบปี 2008 อีกรอบ พอร์ตของคุณจะขาดทุนขนาดไหน คุณรับได้หรือไม่ ควรเพิ่มหรือลดความเสี่ยง อาจจะเป็นประเด็นที่คุณต้องให้ความสำคัญ
3. การวางแผนทางการเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ คุณควรมีเงินเท่าไรเพื่อส่งลูกเรียนอย่างที่ฝัน หรือบ้านในฝันคุณราคาเท่าไร  อยากจะเดินทางอย่างที่ฝันปีละครั้งต้องใช้เงินเท่าไร แล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้ถึงความฝัน เงินที่มีในวันนี้ต้องโตอย่างไรจึงจะมีเงินพอใช้
4. ศึกษาทางเลือกในการลงทุน ทางเลือกในการลงทุนของคุณอาจจะมีมากขึ้น และอาจจะมีเครื่องมือใหม่ๆ ในการลงทุนที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนมากขึ้นให้เลือกใช้ให้เหมาะกับพอร์ตของคุณเอง เครื่องมือบางชนิด อาจจะช่วยคุณบริหารเงินลงทุนได้ดีขึ้นได้ และสอดคล้องกับมุมมองด้านการลงทุนของคุณ การศึกษารายละเอียดของเครื่องมือใหม่ๆ และทางเลือกใหม่ๆ ในการลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ
5. การวางแผนภาษี ปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนมีผลต่อภาระภาษีของคุณ ถ้าคุณมีฐานภาษีสูงๆ การบริหารจัดการภาระภาษีอาจช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้คุณได้มากทีเดียว การลงทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐ (เช่น LTF และ RMF) ก็เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนหลังภาษีให้การพอร์ตของคุณ และลดภาระภาษีให้คุณได้ นอกจากนี้ในเรื่องภาษียังมีประเด็นที่สามารถวางแผนและบริหารจัดการได้อีกหลายเรื่อง เช่น การบริจาค การซื้ออสังหาริมทรัพย์ การวางแผนธุรกิจ ฯลฯ
6. การวางแผนสภาพคล่องและการกู้ยืมเงิน คุณกู้ยืมอะไรอยู่บ้าง ต้นทุนทางการเงินเป็นอย่างไร จะหาวิธีลดต้นทุนทางการเงินได้อีกหรือไม่ นอกจากนี้ บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องปฏิเสธการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง เพราะต้องการมีสภาพคล่องไว้ใช้จ่าย หรือจำเป็นต้องเทขายสินทรัพย์การลงทุนเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินด่วน ปัจจุบันทางเลือกมีมากขึ้น ในการบริหารสภาพคล่อง ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินลงทุนได้อย่างมั่นใจ และสามารถใช้ในการเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตการลงทุนของคุณได้
7. การวางแผนเกษียณ คุณจะมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณ ในยามที่รายได้ประจำจากการทำงานจะลดลงหรือหมดไปหรือไม่ คุณจะสามารถรักษาคุณภาพชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้หรือไม่ เงินที่ได้จะเพียงพอใช้สำหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ หรือไม่ นี่อาจจะเป็นคำถามที่คุณอาจเคยถามตัวเอง แต่ไม่ได้คิดจริงๆ จังๆ โดยเฉพาะถ้าคุณอายุยังน้อย แต่การวางแผนกับปัญหาที่กำลังจะเข้าเป็นเรื่องสำคัญ
8. การประกันชีวิต คุณเตรียมพร้อมหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วหรือยัง? ถ้าคุณไม่อยู่ครอบครัวของคุณจะมีเงินพอใช้ได้อย่างมั่นคงหรือไม่ ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนเรื่องความเสี่ยงถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น และสามารถทำให้คุณใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมั่นใจและสบายใจขึ้น นอกจากนี้ การประกันภัยยังสามารถนำไปเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของการลงทุน ทำให้คุณสามารถเลือกลงทุนได้พร้อมๆ กับการประกันภัย
9. การวางแผนมรดก ถ้าคุณมีสินทรัพย์เพียงพอจะส่งผ่านให้ลูกหลานแล้ว คุณวางแผนเกี่ยวกับภาษีมรดกแล้วหรือยัง? ถ้าลูกคุณยังเล็ก เขาจะบริหารทรัพย์สินอย่างไร จะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายตามมาหรือไม่ การวางแผนการจัดการตั้งแต่คุณยังอยู่ จะทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถควบคุมกระบวนการได้
10. การส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการ การเตรียมพร้อมส่งผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นก็เป็นเรื่องสำคัญ คุณควรจัดโครงสร้างธุรกิจอย่างไรเพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่อยู่ ถ้าคุณอยากให้ลูกหลานของคุณบริหารจัดการธุรกิจต่อ คุณต้องเตรียมความพร้อมให้เขาอย่างไร หรือจะเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทให้มืออาชีพมาบริหารแทน เรื่องพวกนี้ก็จำเป็นต้องมีวางแผนและบริหารจัดการอย่างละเอียดอ่อน

เห็นหรือไม่ครับ มีหลายประเด็นที่เราน่าจะเริ่มคิดว่าเรามีวิธีบริหารจัดการแล้วหรือยัง และจะเตรียมพร้อมกับประเด็นเหล่านี้อย่างไร อย่าลืมนะครับว่าการวางแผนล่วงหน้าจะทำให้คุณพร้อมมากขึ้นเมื่อความเสี่ยงเหล่านี้มาถึง

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
บทความโดย
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)
คลิกดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกฉบับเต็ม

 





back


Tag :
  • ลงทุน
  • การบริหารจัดการความมั่งคั่ง


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง