วัยที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- วัยเริ่มทำงาน
- วัยเริ่มสร้างครอบครัว

หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- การลงทุน

สาระน่ารู้ลงทุนใน LTF หักลดหย่อนได้ถึงปี 2562

ลงทุนใน LTF หักลดหย่อนได้ถึงปี 2562

คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบไปเมื่อ 3 พ.ย. 58 ในการขยายสิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ในการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุน LTF ออกไปอีก 3 ปี


ลงทุนใน LTF หักลดหย่อนได้ถึงปี 2562 ขยายระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากเดิม 5 ปีปฏิทิน เป็น 7 ปีปฏิทิน
จากเดิมที่จะสิ้นสุดในปี 2559 ไปเป็นสิ้นสุดปี 2562 มีผลให้การลงทุนใน LTF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จนถึงสิ้นปี 2562
โดยเงื่อนไขการลงทุนยังเป็นไปตามเดิม คือ ซื้อได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือสูงสุด 500,000 บาท แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลง คือ ขยายระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากเดิม 5 ปีปฏิทิน เป็น 7 ปีปฏิทิน
 

ปีที่ลงทุนกองทุน LTF
ปีที่ครบกำหนด เริ่มขายกองทุน LTF ได้
2559
2565
2560
2566
2561
2567
2562
2568


การเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน จากเดิม 5 ปีปฏิทินเป็น 7 ปีปฏิทินสำหรับ LTF ที่ซื้อตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 62 ส่วน LTF ที่ซื้อก่อนวันที่ 1 ม.ค. 59 ยังคงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่ 5 ปีปฏิทินเช่นเดิม

back


Tag :
  • LTF
  • ltf
  • ลดหย่อนภาษี