คำอธิบายรูปแบบการคำนวณ


แบบปกติ - ส่งค่างวดเท่ากันทุกงวดในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลาสัญญา

แบบบอลลูน - ส่งค่างวดแบบสบายๆเท่ากันทุกงวดและส่งเยอะงวดสุดท้ายงวดเดียว

แบบขั้นบันได - ส่งค่างวดมากขึ้นได้ตามรายได้ที่สูงขึ้นลดภาระในช่วงต้นเหมือนขั้นบันไดจากน้อยไปมาก

close
คำนวณสินเชื่อ

คำนวณสินเชื่อ


ราคารถที่สามารถซื้อได้
  • ค่างวดต่อเดือนที่ต้องการชำระ
  •   บาท
  • เงินดาวน์
  • %
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ
  • อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  •   %
  •  หมายเหตุ
ผลการคำนวณข้างต้นเป็นผลการคำนวณเบื้องต้น ที่ช่วยคำนวณค่างวดและความสามารถในการซื้อรถของท่านอย่างคร่าวๆ
และเป็นการคำนวณที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามเกณฑ์ธนาคาร **