ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมเบิกฤกษ์ปีแพะ เปิดรับความเฮง

เบิกฤกษ์ปีแพะ เปิดรับความเฮง

12 กุมภาพันธ์ 2558

 ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมอวยพรเทศกาลตรุษจีน
ส่งเงินฝากประจำพิเศษ “เบิกฤกษ์ปีแพะ เปิดรับความเฮง”

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ขอขอบคุณลูกค้าและร่วมอวยพรในเทศกาลตรุษจีนด้วยแคมเปญเงินฝาก “เบิกฤกษ์ปีแพะ เปิดรับความเฮง” ซึ่งเป็นเงินฝากประจำพิเศษ 60 เดือน (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.50% ต่อปี) เพียงลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมรับทันทีตุ๊กตา เสี่ยวหยาง-ต้าหยาง (สำหรับ 20 ท่านแรกต่อสาขา) ใน 10 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ เยาวราช วงเวียน 22 กรกฎา เจริญกรุง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ชลบุรี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครราชสีมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 165 5555 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า/อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคาร)

back


Tag :
  • เทศกาล
  • ตรุษจีน
  • เงินฝากประจำ
  • แคมเปญ
  • เงินฝาก