ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมThe mai Bangkok Business Challenge

The mai Bangkok Business Challenge

13 กุมภาพันธ์ 2558

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดประกวดแผนธุรกิจนานาชาติ
The mai Bangkok Business Challenge @ sasin 2015

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักการประกวดแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการใหม่ และผู้สนใจทั่วไป โดยในปีนี้ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 2 ท่าน ได้แก่ คุณวิธพล เจาะจิตต์ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณชาญศักดิ์ ธนเตชา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบ Kiatnakin Bank 99-Second Pitch ด้วย

การประกวดแผนธุรกิจนี้จัดขึ้นในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชั้น 9 อาคารศศปาฐศาลา ศศินทร์ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยตรวจดูตารางการแข่งขันได้ที่ http://bbc.sasin.edu/schedule.php
 
 
 
 

back


Tag :
  • MAI
  • แผนธุรกิจ
  • ประกวด
  • ผู้สนับสนุน
  • ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


Kiatnakin Bank 99-Second Pitch
Kiatnakin Bank 99-Second Pitch
3 มีนาคม 2558