ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมภัทรคว้ารางวัล Triple A Country Award

ภัทรคว้ารางวัล Triple A Country Award

18 กุมภาพันธ์ 2558

ภัทรคว้ารางวัล Triple A Country Award: Best Domestic Investment Bank
จาก The Asset เป็นปีที่ 7

(18 กุมภาพันธ์ 2558) นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลTriple A Country Award: Best Domestic Investment Bank เป็นปีที่ 7 จาก The Asset นิตยสารทาง การเงินชั้นนำแห่งเอเชีย สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการให้บริการด้านวานิชธนกิจ และ การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นับจากปี 2544 บริษัทได้รับรางวัลรวม 20 รางวัลในหลายประเภทจาก The Asset ได้แก่ Best Domestic Investment Bank, Best Equity House, Best Merger & Acquisition Houseและ Best Deal for IPO, Secondary Offering และ Domestic M&A

back


Tag :
  • รางวัล
  • The Asset
  • Investment
  • นิตยสาร
  • การเงิน
  • Triple A Country Award