ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKiatnakin Bank 99-Second Pitch

Kiatnakin Bank 99-Second Pitch

3 มีนาคม 2558

นายวิธพล เจาะจิตต์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร แสดงความยินดีกับทีม Opticare จาก National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน ผู้ชนะการแข่งขันรอบ Kiatnakin Bank 99-Second Pitch (การแข่งขันนำเสนอธุรกิจแผนภายใน 99 วินาที) ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญรางวัลหนึ่งในการประกวดแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2015 ที่ธนาคารเข้าร่วมสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

back


Tag :
  • รางวัล
  • แผนธุรกิจ
  • The mai
  • บริหารธุรกิจ
  • แสดงความยินดี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง