ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมร่วมไขความสำเร็จ ธุรกิจครอบครัว

ร่วมไขความสำเร็จ ธุรกิจครอบครัว

18 มีนาคม 2558

ธนาคารเกียรตินาคินร่วมไขความสำเร็จ ธุรกิจครอบครัว

ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางกุลนันท์ ซานไทโว ประธานสายธนบดีธนกิจ และนายกฤติยา วีรบุรุษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับลูกค้า PRIORITY ที่เข้าร่วมงาน Forbes Thailand Forum 2015: The Next Tycoons โดยมีนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมถ่ายทอดกลยุทธ์ความสำเร็จกิจการครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

back


Tag :
  • ความสำเร็จ
  • ธุรกิจ
  • ธุรกิจครอบครัว
  • ลูกค้า PRIORITY
  • กลยุทธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


“PRIORITY NeXtGen: From Study to Success”
“PRIORITY NeXtGen: From Study to Success”
18 มิถุนายน 2557