ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมภัทรคว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม

ภัทรคว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม

27 มีนาคม 2558

ภัทรคว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม
จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
 
(27 มีนาคม 2558) ทีมวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยมและนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมใน 3 กลุ่มธุรกิจสายนักลงทุนสถาบัน จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หรือIAAAwards ประจำปี 2557ได้แก่ กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี กลุ่มอสังหาริมทรัพย์วัสดุก่อสร้างและรับเหมา และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (จากขวา)-นายคมสัน สุขสำราญ ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ และนายชาตรี แพรวพรายกุล ตัวแทนทีมวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลดังกล่าวณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

back


Tag :
  • ภัทร
  • รางวัล
  • นักวิเคราะห์
  • การลงทุน
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย