ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKK ร่วมขับเคลื่อนทายาทธุรกิจ

KK ร่วมขับเคลื่อนทายาทธุรกิจ

16 มิถุนายน 2558

นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองการทำธุรกิจให้กับทายาทธุรกิจที่เข้าอบรมในโครงการ KK NeXt GEN : From Study to Success ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก PRIORITY ของธนาคารในการเตรียมความพร้อมทายาทธุรกิจ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสืบทอดธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายผู้บริหารรุ่นใหม่จากองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ จัดขึ้น ณ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาอโศก ตั้งแต่ วันที่ 2-24 มิถุนายน 2558

back


Tag :
  • KK NeXt GEN
  • From Study to Success
  • หลักสูตรพิเศษ
  • PRIORITY
  • ทายาทธุรกิจ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Experience more with Priority
Experience more with Priority
7 พฤษภาคม 2558


กองทุนเปิด PHATRA SG-AA
กองทุนเปิด PHATRA SG-AA
31 มีนาคม 2558