ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKK มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

KK มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

30 มิถุนายน 2558

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคที่รวบรวมจาก บัญชี “เกียรตินาคินภัทร เพื่อผู้ประสบภัยในเนปาล” แก่สภากาชาดไทย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำโดยนายวรกฤต จารุวงศ์ภัค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายประกาศิต ชาลีอ่อน ผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางสาวจงภักดิ์ ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ (ที่ 2 จากขวา) นำเงินบริจาคที่รวบรวมได้ทั้งหมดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อ “เกียรตินาคินภัทร เพื่อผู้ประสบภัยในเนปาล” ในช่วงวันที่ 30 เมษายน – 24 มิถุนายน 2558 รวม 120, 681 บาท แก่สภากาชาดไทย โดยมี มรว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการ สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบก่อนนำส่งถึงผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลเพื่อช่วยเหลือในระยะของการฟื้นฟู

ก่อนหน้านี้ ธนาคารได้มอบเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาลในระยะบรรเทาความเสียหายเร่งด่วนเป็นจำนวน 300,000 บาท รวมยอดเงินบริจาคเพื่อบรรเทาสาธารณภัยครั้งนี้ทั้งสิ้น 420,681 บาท

ขอขอบคุณสำหรับทุกน้ำใจที่ร่วมกันส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยครั้งนี้

back


Tag :
  • PrayForNepal
  • สภากาชาดไทย
  • แผ่นดินไหว
  • ผู้ประสบภัยเนปาล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง