ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธ.เกียรตินาคิน ร่วมสนับสนุนเงินกู้ให้กับ PRASAC

ธ.เกียรตินาคิน ร่วมสนับสนุนเงินกู้ให้กับ PRASAC

6 กรกฎาคม 2558

 ธ.เกียรตินาคิน ร่วมสนับสนุนเงินกู้ให้กับ PRASAC สถาบันไมโครไฟแนนซ์ขนาดใหญ่ที่สุดในกัมพูชา

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย สนับสนุนเงินกู้ร่วมมูลค่า 65 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับ PRASAC ของประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นสถาบันไมโครไฟแนนซ์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ให้สามารถเพิ่มสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจในชนบทและวิสาหกิจเกษตรกรรม ทั้งที่เป็นวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง โดยเงินกู้ร่วมจำนวนนี้แยกเป็นเงินกู้จากธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทยแห่งละ 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินกู้จาก ING Bank NV อีก 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนำไปสมทบกับวงเงินสินเชื่อที่ IFC ได้ให้แก่ PRASAC ไปแล้ว 10 ล้านดอลลาร์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของความร่วมมือจากธนาคารภูมิภาค ซึ่งไทยมีความใกล้ชิดกับกัมพูชาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการค้าข้ามชายแดนที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

back


Tag :
  • PRASAC
  • สถาบันไมโครไฟแนนซ์
  • บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ
  • IFC


ข่าวที่เกี่ยวข้อง