ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคิน จัดอบรม KK NeXt GEN

ธนาคารเกียรตินาคิน จัดอบรม  KK NeXt GEN

7 กรกฎาคม 2558

  ธนาคารเกียรตินาคิน จัดอบรม KK NeXt GEN

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน (กลาง) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ให้การต้อนรับวิทยากรในโครงการ KK NeXt GEN : From Study to Success เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก PRIORITY ของธนาคารในการเตรียมความพร้อมสำหรับทายาทในการสืบทอดธุรกิจ จัดอบรมเข้มข้น 1 เดือนเต็ม ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

back


Tag :
  • KK Next Gen
  • Priority
  • ทายาทธุรกิจ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง