ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมบล.ภัทร สร้างความพร้อมนักบริหารเงินรุ่นใหม่

บล.ภัทร สร้างความพร้อมนักบริหารเงินรุ่นใหม่

15 กรกฎาคม 2558

 นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)ถ่ายทอดแนวคิดและ ประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดทุน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “Phatra Private Wealth Management Internship Program 2015” รุ่นที่ 1 จัดโดยฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาทั่วไป และทายาทของลูกค้าผู้มีอุปการคุณมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศในการทำงานจริง พร้อมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีนายวรยุทธ วรสุบิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล และนายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล ร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร

back


Tag :
  • บล.ภัทร
  • Phatra Private Wealth Management
  • PWM
  • นักบริหารเงิน