ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKK ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนสุสานช้างคลาน

KK ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนสุสานช้างคลาน

15 กรกฎาคม 2558

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนสุสานช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำโดยนายศิริพงษ์ ผลอุดม รักษาการ ผู้จัดการเขตภาคธุรกิจสาขา ภูมิภาค 1 เขต 2 (ที่ 4 จากขวา) และนางกฤตยา อารมณ์รัตน์ ผู้จัดการสาขา สาขาเชียงใหม่ (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินบริจาคผ่านนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ที่ 5 จากขวา) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดสุสานช้างคลาน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสาขาเชียงใหม่เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยจะนำไปสมทบทุนร่วมก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับสมาชิกของชุมชนที่ได้รับความเสียหายรวม 26 หลังคาเรือน จำนวน 84 คน

back


Tag :
  • สุสานช้างคลาน
  • ประสบอัคคีภัย
  • เชียงใหม่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง