ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธ.เกียรตินาคิน ขยายช่องทางบริการ ฝากเงินง่ายที่ไปรษณีย์

ธ.เกียรตินาคิน ขยายช่องทางบริการ ฝากเงินง่ายที่ไปรษณีย์

27 กรกฎาคม 2558

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และนางสมร เทิดธรรมพิบูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการเงิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมเปิดช่องทางใหม่ในการฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันธนาคารเกียรตินาคิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชี ฝากขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 100,000 บาทต่อบัญชีต่อวัน ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อฝากตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2558

back


Tag :
  • ธนาคารเกียรตินาคิน
  • ฝากเงิน
  • ฝากเงินที่ไปรษณีย์
  • ฝากเงินฟรีค่าธรรมเนียม
  • ‪‎PayPost
  • ไปรษณีย์