ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKK ผนึกกำลัง Generali ร่วมพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารทั่วประเทศ

KK ผนึกกำลัง Generali ร่วมพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารทั่วประเทศ

18 ธันวาคม 2557

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (18 ธันวาคม 2557) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร กับบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจากเจนเนอราลี่เพียงรายเดียวเป็นระยะเวลา 15 ปี เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ที่มีอยู่เดิม โดยเจนเนอราลี่จะนำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญระดับสากลมาช่วยธนาคารพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางประกันชีวิตที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

back


Tag :
  • เจนเนอราลี่
  • ประกันชีวิต
  • ิbancassurance
  • ความร่วมมือทางธุรกิจ