ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKK ผนึกกำลังกับ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ร่วมพัฒนาธุรกิจแบงค์แอสชัวแรนส์ 15 ปี

KK ผนึกกำลังกับ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ร่วมพัฒนาธุรกิจแบงค์แอสชัวแรนส์ 15 ปี

19 ธันวาคม 2557

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (18 ธันวาคม 2557) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร“) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจการเงินฯ”) และ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์“) ได้ลงนามในสัญญา Bancassurance โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว ธนาคารจะให้สิทธิในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารต่อ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ แต่เพียงรายเดียวเป็นระยะเวลา 15 ปี การร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตธุรกิจ Bancassurance ของธนาคาร ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธนาคารทุกกลุ่ม อนึ่ง เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์เป็นบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มบริษัท Assicurazioni Generali S.p.A (“กลุ่มเจนเนอราลี่”) จากประเทศอิตาลีซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งในภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอันดับสามในโลกหากจัดอันดับตามรายได้ปี พ.ศ. 2556 โดยให้บริการลูกค้ามากกว่า 65 ล้านคนในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก กลุ่มเจนเนอราลี่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตระดับสากลและมีเครือข่ายประกันชีวิตครอบคลุมทั่วโลก จึงทำให้ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth Individual) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของธนาคาร

ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธนาคาร และเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ในครั้งนี้ จะพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ Bancassurance ของทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของธนาคารในการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างๆ ให้ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการลงทุนของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองชีวิต เพื่อการออม เพื่อการเกษียณ หรือเพื่อการลงทุน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับแผนรุกตลาดของกลุ่มเจนเนอราลี่ ซึ่งมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเพื่อที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยอย่างมีศักยภาพผ่าน เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ภายใต้การบริหารงานโดยนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์ระดับสากลของกลุ่มเจนเนอราลี่ ในด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต การบริการลูกค้า เทคโนโลยี และมาตรฐานสากลอื่นๆ ประกอบกับความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนเครือข่ายการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง จะทำให้ธนาคารสามารถก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของธุรกิจ Bancassurance โดยธนาคารจะทำงานร่วมกับ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาและเสนอนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ๆ ที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายช่วงอายุ ในด้านการพัฒนาบุคลากร เจนเนอราลี่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนธนาคารในการอบรมบุคลากรของธนาคารเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อน รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายที่จะนำความเชี่ยวชาญทางธุรกิจประกันชีวิตระดับสากลของกลุ่มเจนเนอราลี่มาพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้าและกระบวนการทำงานโดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน ภัทร เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง การร่วมมือกับเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ซึ่งมีประสบการณ์ในระดับสากลในการให้บริการกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ จะทำให้กลุ่มธุรกิจการเงินฯ สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ที่มีความซับซ้อนสูงของลูกค้ากลุ่มนี้ได้และทำให้เรามีความได้เปรียบในการให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น”

นาย เซอร์จิโอ ดี คาโร ผู้นำภาคพื้นเอเชียของกลุ่มเจนเนอราลี่ กล่าวว่า “เจนเนอราลี่ให้ความสำคัญกับการเติบโตธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะที่นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการวางกลยุทธ์การขยายธุรกิจ เป้าหมายของเราคือการสร้างและพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสร้างรากฐานจากความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและการบริการของเรา ซึ่งการลงนามสัญญาความร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินช่วยตอกย้ำเป้าหมายของเราได้เป็นอย่างดี ทางเจนเนอราลี่รู้สึกปลาบปลื้มที่การร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายของเจนเนอราลี่ในการก้าวขึ้นเป็นเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิตให้กับคนไทย”

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เจนเนอราลี่ประกันชีวิตได้รับเกียรติจากธนาคารเกียรตินาคินในการเข้ามาดำเนินธุรกิจ Bancassurance ร่วมกัน เรามีวัตถุประสงค์ และความตั้งใจในการให้บริการลูกค้าของเราให้ดีที่สุด ด้วยบริการ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพ รวมถึงความพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ”
เกี่ยวกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งให้บริการธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน โดยมีบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน

ปัจจุบัน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบที่มุ่งมั่นให้บริการด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้า โดยธนาคารเกียรตินาคินมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 238,865 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) ธนาคารมีสำนักงานใหญ่และสาขารวม 87 แห่ง ให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เกี่ยวกับบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยความร่วมมือทางธุรกิจของกลุ่มครอบครัวตันติพิพัฒน์พงษ์ และกลุ่มบริษัท Assicurazioni Generali S.p.A ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2374 ในประเทศอิตาลี และเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งในภูมิภาคยุโรปตะวันตก และมีเครือข่ายประกันชีวิตครอบคลุมทั่วโลก โดยมีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งในแถบภาคพื้นทวีปยุโรปตะวันตก กลุ่มเจนเนอราลี่เป็นประกันชีวิตอันดับ 3 ของโลกเมื่อจัดอันดับตามรายได้ปี พ.ศ. 2556

เกี่ยวกับเจนเนอราลี่ กรุ๊ป
เจอเนอราลี่ กรุ๊ป ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในบริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี พ.ศ. 2556 เจนเนอราลี่ กรุ๊ป มีรายได้จากยอดเบี้ยประกันรวมทั้งหมดเป็นมูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านยูโร ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 77,000 คน ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 65 ล้านคน ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ทำให้ เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เป็นกลุ่มผู้นำด้านธุรกิจประกันในภูมิภาคยุโรปตะวันตก และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและภูมิภาคเอเชีย

ในปีทีผ่านมา เจนเนอราลี่ กรุ๊ปได้ขยายธุรกิจมายังภูมิภาคเอเชียที่มีอัตราการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่ำ อัตราการออมสูง และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งในปัจจุบัน เจนเนอราลี่ กรุ๊ป มีธุรกิจอยู่ใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ฮ่องกง ญี่ปุ่นและสิงคโปร์

back


Tag :
  • Generali
  • เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
  • Bancassurance
  • พันธมิตร
  • ธนาคารเกียรตินาคิน
  • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต