ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมบล.ภัทร จัดอบรมเพื่อสร้างความพร้อมนักบริหารเงินรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

บล.ภัทร จัดอบรมเพื่อสร้างความพร้อมนักบริหารเงินรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

28 สิงหาคม 2558

นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และนายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “Phatra Private Wealth Management Internship Program 2015” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล เพื่ออบรมนิสิตและนักศึกษาทั่วไปและทายาทของลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการเป็นนักบริหารเงินรุ่นใหม่ และได้สัมผัสบรรยากาศในการทำงานจริง พร้อมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน โดยจัดที่ บล.ภัทร เมื่อเร็วๆ นี้

back


Tag :
  • อบรม
  • Phatra Private Wealth Management Internship Program 2015
  • บล.ภัทร