ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมภัทรคว้า 3 รางวัลจาก Alpha Southeast Asia

ภัทรคว้า 3 รางวัลจาก Alpha Southeast Asia

28 กันยายน 2558

 ภัทรคว้า 3 รางวัลจาก Alpha Southeast Asia

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Best Investment Bank (ปีที่5) , Best Institutional Broker (ปีที่ 5) และ รางวัล Best Private Wealth Management Bank (ปีที่ 2) จาก Alpha Southeast Asia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลประกอบการ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการขยายธุรกิจ โดยคงไว้ซึ่งมาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือในการให้บริการ โดยมีนายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุนสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน นางปาริชาติ สมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์สถาบันในประเทศและหัวหน้าฝ่ายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและนายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

back


Tag :
  • บล.ภัทร
  • รางวัลBest Investment Bank