ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมNew Perspective on Global Investment มุมมองใหม่สำหรับการลงทุนในตลาดโลก

New Perspective on Global Investment มุมมองใหม่สำหรับการลงทุนในตลาดโลก

20 ตุลาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บลจ. ภัทร”) ร่วมมือกับ Capital Group หนึ่งในบริษัทบริหารการลงทุนชั้นนำของโลกด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ นำเสนอมุมมองใหม่สำหรับการลงทุนในตลาดโลก 

ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มองว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้า น่าจะอยู่ในภาวะค่อยๆฟื้นตัว แต่ก็มีความเสี่ยงสำคัญจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน การค้าโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ และผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านี้ค่อนข้างมากเหมือนกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะหลังๆอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ในระยะสั้น ปัจจัยเสี่ยงสำคัญมาจากปัญหาภายนอก เช่น การส่งออกที่หดตัว และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของเศรษฐกิจ

ดร. พิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าหุ้นยังถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในระยะยาว แต่จากความเสี่ยงข้างต้นทำให้มีความจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศบ้าง เพื่อหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆและในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วย

ทั้งนี้ Mr. Andy Budden, Investment Director จาก Capital Group ได้มีมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ว่ายังมีปัจจัยที่น่ากังวลอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ที่อยู่ในสภาวะถดถอย และนอกจากนั้นยังมีปัจจัยจากนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศจีน และนโยบายของธนาคารกลางของสหรัฐที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนั้น ทาง Capital Group เน้นความสำคัญของการบริหารพอร์ตการลงทุนเชิงรุก (Active Management) ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนในช่วงตลาดขาขึ้น และช่วยบรรเทาการขาดทุนในช่วงตลาดขาลง และด้วยระบบการบริหารจัดการการลงทุนของ Capital Group ที่รวมผู้ชำนาญการด้านลงทุนของแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค กอปรกับงานวิจัยจากทั่วโลก Capital Group จึงสามารถสร้างผลตอบแทนในอดีตที่สูงกว่าตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. ภัทร กล่าวว่า จากมุมมองและทิศทางการลงทุนรวมถึงตลาดที่ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ความรู้ความเชี่ยวชาญจากมืออาชีพมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว โดยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว บลจ. ภัทร จึงได้ตกลงเป็นพันธมิตรกับ Capital Group หนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำของโลก และด้วยปรัชญาการให้บริการที่สอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนในระยะยาว ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเจาะลึกจากกว่า 350 มืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการบริหารการลงทุนกว่า 27 ปีทั่วโลก พร้อมด้วยทีม research ที่มีประสบการณ์ จากความร่วมมือดังกล่าวนี้ ลูกค้าภัทรจะได้รับบริการทางการลงทุนที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายครอบคลุมทั้งตลาดไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของนักลงทุนไทยที่จะมีโอกาสลงทุนในกองทุนหุ้นผ่านกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของ Capital Group ที่มีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกโดยมุ่งเน้นผลตอบแทนที่สม่ำเสมอต่อนักลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนต่อสำนักงานกลต.

back


Tag :
  • บลจ.ภัทร
  • กองทุน