ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคินรับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น

ธนาคารเกียรตินาคินรับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น

22 ตุลาคม 2558

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2558” จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภค จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจ มุ่งมั่นให้บริการพร้อมแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีคุณสมบัติในการบริหารจัดการทีได้มาตรฐานในด้านต่างๆได้แก่ ด้านกลยุทธ์และนโยบายการจัดการ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ การวัดผล การวิเคราะห์ การทบทวน และการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริการ KK Contact Center โทร. 02 165 5555

back


Tag :
  • KK Contact Center
  • รางวัล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง