ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำร่องสินเชื่อใหม่ “Lombard Loan”

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำร่องสินเชื่อใหม่ “Lombard Loan”

9 พฤศจิกายน 2558

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำร่องสินเชื่อใหม่
“Lombard Loan”
สินเชื่อหมุนเวียนอเนกประสงค์ สำหรับลูกค้ากลุ่ม Wealth Management

ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เดินหน้ารุกธุรกิจ Private Banking ประเดิมเปิดตัวสินเชื่อรูปแบบใหม่เป็นรายแรกในประเทศไทยกับ “Lombard Loan” หรือสินเชื่อหมุนเวียนอเนกประสงค์ สำหรับกลุ่มลูกค้า Wealth Management ของ บล.ภัทร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของ Private Banking ทั่วโลก หากถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีวงเงินอนุมัติรวมกว่า 3,000 ล้านบาท 


นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (Mr.Aphinant Klewpatinond, President and Chairman of Commercial Banking Business of Kiatnakin Bank Plc., a member of Kiatnakin Phatra Financial Group) กล่าวว่า “หนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) คือการรุกธุรกิจ Private Banking อย่างเป็นสากลและเต็มรูปแบบ เพื่อขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการในการลงทุนที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า Wealth Management ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยผสานความเชี่ยวชาญของทีมที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล ของ บล.ภัทร เข้ากับฐานลูกค้าและช่องทางการให้บริการของธนาคาร ล่าสุดได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า Lombard Loan หรือสินเชื่อหมุนเวียนอเนกประสงค์ที่ธนาคารเกียรตินาคินจะเสนอให้กับกลุ่มลูกค้า Wealth Management ของ บล.ภัทร เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างโอกาสในการบริหารเงินลงทุน ทั้งนี้ Lombard Loan ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือพอร์ตลงทุนกับ บล.ภัทร โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการเบิกใช้สินเชื่อ จึงสามารถใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน หรือเพิ่มอัตราผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน ผ่านการนำเงินสินเชื่อไปลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าต้นทุนสินเชื่อ เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และตราสารอนุพันธ์ หรือพิจารณากระจายความเสี่ยงไปยังตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง Lombard Loan จึงเป็นการใช้ศักยภาพจากทรัพย์สินที่ถือครองโดยไม่สูญเสียผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องขายทรัพย์สินทางการเงินที่มีอยู่เดิมเพื่อการลงทุนใหม่ ปัจจุบัน Lombard Loan มีสินเชื่อเสนอให้แก่ลูกค้า 2 ประเภทคือ Flexible Term และ Fixed Term โดยมีที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของ บล.ภัทร เป็นผู้แนะนำสินเชื่อดังกล่าวให้กับลูกค้าที่สนใจ ซึ่งธนาคารจะดำเนินการวิเคราะห์ และจัดสรรสินเชื่อดังกล่าวให้กับลูกค้า ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้ Lombard Loan โดยมีวงเงินอนุมัติรวมกว่า 3,000 ล้านบาท”

นางกุลนันท์ ซานไทโว ประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (Mrs.Kulnan Tsantaiwo, Head of Priority Banking Group, Kiatnakin Bank Plc., Managing Director and Head of Private Client Group, Phatra Securities Plc., a member of Kiatnakin Phatra Financial Group) กล่าวว่า “Lombard Loan เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของ Private Banking และได้รับความนิยมอย่างมากของธนาคารในต่างประเทศทั่วโลกที่เสนอให้กับลูกค้า High Net Worth แต่นับว่ายังใหม่มากในเมืองไทย กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเป็นรายแรกที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้น โดยมาจากการศึกษาวิเคราะห์โมเดลการทำธุรกิจของ Private Banking ต่างประเทศ และเมื่อพบว่า Lombard Loan เป็นคำตอบหนึ่งในฝั่ง Liability Solution ของลูกค้าบุคคลรายใหญ่ จึงได้นำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึง Synergy และการทำงานร่วมกันของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในการเติมเต็มธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุนได้อย่างสมบูรณ์

จากผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง หรือ High Net Worth ที่มีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ในประเทศไทยมีประมาณ 30,000-50,000 คน ถัดมาคือกลุ่มที่ทรัพย์สิน 2-30 ล้านบาทหรือกลุ่ม Mass Affluent มีประมาณ 300,000-500,000 คน ซึ่งแนวโน้มของคนทั้งสองกลุ่มนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรในการรุกตลาดนี้อย่างเต็มที่ โดย บล.ภัทรมีประสบการณ์ทางธุรกิจ Wealth Management มากว่า 15 ปี มีกระบวนการให้คำแนะนำการลงทุน พร้อมทั้งคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ปัจจุบัน บล.ภัทร มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันมากกว่า 3 แสนล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 8% จากสิ้นปี 2557”

back


Tag :
  • Lombard Loan
  • สินเชื่อหมุนเวียน
  • สินเชื่อหมุนเวียนอเนกประสงค์
  • Wealth management