ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม“ออมก่อนรวยก่อน ใช้เป็นรวยเร็ว”

“ออมก่อนรวยก่อน ใช้เป็นรวยเร็ว”

18 พฤศจิกายน 2558

ธนาคารเกียรตินาคินและมูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน
ร่วมมอบทุนการศึกษาและสอนน้อง “ออมก่อนรวยก่อน ใช้เป็นรวยเร็ว”


ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวีระศักดิ์ ตันตินิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน นำโดยนางสุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ กรรมการและเลขาธิการ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนจำนวน 300 คนในงาน 108 ปี วันแห่งความทรงจำ เกียรติ วัธนเวคิน พิธีมอบรางวัลนพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา และพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ ทีมวิทยากรด้านการเงินสำหรับเยาวชนของธนาคารได้จัดฐานกิจกรรม “ออมก่อนรวยก่อน ใช้เป็นรวยเร็ว” เพื่อสร้างทักษะการวางแผนทางการเงินด้วยแนวคิดบันได 4 ขั้นสู่ความมั่งคั่ง ซึ่งประกอบด้วย (1) ตั้งเป้าหมาย (2) ฉลาดออม (3) ฉลาดใช้จ่าย และ (4) ฉลาดลงทุน ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้ง 300 คน ณ อาคาร 100 ปี เกียรติวัธนเวคิน อุทยานปิยมาตานุสรณ์อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม_CSR_ธนาคารเกียรตินาคิน ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม_CSR_ธนาคารเกียรตินาคิน
ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม_CSR_ธนาคารเกียรตินาคิน ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม_CSR_ธนาคารเกียรตินาคิน

back


Tag :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง