ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม“โครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”

“โครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”

24 พฤศจิกายน 2558


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ธนาคารเกียรตินาคินได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์" ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารวิศวกรรม 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดขึ้น เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ในระดับปริญญาบัณฑิต และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสสมัครเข้าทำงาน หรือฝึกงาน รวมถึงสอบถามข้อสงสัยจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงานดังกล่าว

ภาพงาน Job Fair_ธนาคารเกียรตินาคิน ภาพงาน Job Fair_ธนาคารเกียรตินาคิน
ภาพงาน Job Fair_ธนาคารเกียรตินาคิน ภาพงาน Job Fair_ธนาคารเกียรตินาคิน

back


Tag :
  • Job Fair
  • สมัครงาน