ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมกองทุนเปิด Phatra Global New Perspective Fund

กองทุนเปิด Phatra Global New Perspective Fund

8 ธันวาคม 2558

กองทุนเปิด Phatra Global New Perspective Fund
มุมมองใหม่สำหรับการลงทุนในตลาดโลกนายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. ภัทร (Mr. Yuthapol Laplamool, Phatra Asset Managing Director) เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมเสนอขายกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (Phatra Global New Perspective Fund : Phatra GNP) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการมองหาโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ และกระจายการลงทุนไปต่างประเทศในระยะยาว กองทุน Phatra GNP นี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก บริหารจัดการโดย Capital Group บริษัทบริหารการลงทุนชั้นนำประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557.) จัดเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การจัดการการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ยาวนานกว่า 80 ปี การลงทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้จากนอกประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายได้ ทั้งหมดของบริษัท โดยเน้นความสำคัญของการบริหารพอร์ตการลงทุนเชิงรุก (Active Management)

นายยุทธพล กล่าวเสริมว่า จุดเด่นของ Phatra GNP คือ พอร์ตการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีทั่วโลก โดยใช้กลยุทธ์เฉพาะของ Capital Group ที่เรียกว่า The Capital system ในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนซึ่งอาศัยการผสมผสานความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะของผู้จัดการกองทุนหลายคน ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์การลงทุนที่ยาวนาน และกระจายอยู่ในหลายภูมิภาค โดยแต่ละคนมีอิสระในการตัดสินใจและแสวงหาโอกาสใหม่ในการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาว การจัดการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนเพียงคนเดียว และด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ในช่วงเวลากว่า 40 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนี้ที่สหรัฐฯ กองทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งภาวการณ์ลงทุนขาขึ้นและซบเซา โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 13.3 ต่อปี สูงกว่าดัชนีชี้วัด (Benchmark MSCI ACWI) กว่าร้อยละ 4 ต่อปี นอกจากนี้ ในทุกครั้งที่เกิดภาวะตลาดขาลง ผลตอบแทนกองทุนนี้สามารถเอาชนะตลาดฯได้ทุกครั้ง อย่างไรก็ดี ในภาวะที่ตลาดฯผันผวน กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนเท่ากับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.2558) กองทุนเปิด Phatra Global New Perspective Fund เปิดซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 26 พ.ย. -3 ธ.ค. 2558 มีมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100 บาท และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้สนใจสามารถติดต่อ บลจ.ภัทร หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบลจ.ภัทร หรือสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ Phatra Asset Contact Center โทร. 02-305-8900

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงของกองทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 

back


Tag :
  • กองทุนเปิด
  • บลจ.ภัทร
  • โกลบอล นิว เพอร์ สเปกทีฟ
  • Phatra GNP