ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมนโยบายความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทร

 นโยบายความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทร

9 ธันวาคม 2558

เนื่องในศุภวาระปีใหม่ 2559 นี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลและคุ้มครองให้ท่านประสบแต่สิ่งดีงาม
พรั่งพร้อมด้วยความสุขสดชื่นตลอดไป

กลุ่มธุรกิจฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับท่านและสังคม และมีเจตนารมณ์ในการให้บริการบนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอความร่วมมือจากท่าน งดเว้นการให้ของขวัญ การสันทนาการ หรือสิ่งตอบแทนใดๆแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสอื่นใด

กลุ่มธุรกิจฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

ด้วยความนับถือ
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
 

back


Tag :
  • นโยบายความโปร่งใส
  • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง