ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมสัมมนาประจำปี “แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน 2559”

สัมมนาประจำปี “แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน 2559”

14 มกราคม 2559

PRIORITY ได้จัดงานสัมมนาประจำปี "แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน 2559" ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุนในปี 2559 เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนสำหรับลูกค้า PRIORITY ธนาคารเกียรตินาคิน

ตอนที่ 1ตอนที่ 2ตอนที่ 3

แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน 2559 แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน 2559
แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน 2559 แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน 2559
แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน 2559 ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน 2559 ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session

back


Tag :
  • PRIORITY
  • สัมมนา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง