ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธ.เกียรตินาคินสนับสนุนโครงการ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2016

ธ.เกียรตินาคินสนับสนุนโครงการ  The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2016

27 มกราคม 2559

ธนาคารเกียรตินาคินสนับสนุนการจัดประกวดแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ
The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณกฤติยา วีรบุรุษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบการสนับสนุนโครงการ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2016 ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของศศินทร์ เป็นผู้แทนรับมอบ

โครงการ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin เป็นการจัดประกวดแผนธุรกิจภาษาอังกฤษซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ภายใต้กรอบการดำเนินงานเพื่อสังคมหลักของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรที่เรียกว่า “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางธุรกิจให้กับเยาวชน และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยการเพิ่มพูนทักษะการเขียนและการนำเสนอแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ผู้สนใจสามารถร่วมชมการแข่งขันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตารางการแข่งขันได้ที่ http://bbc.sasin.eduback


Tag :
  • The mai Bangkok Business Challenge


ข่าวที่เกี่ยวข้อง