ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธ.เกียรตินาคินจัด Exclusive Session ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ธ.เกียรตินาคินจัด Exclusive Session ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

28 มกราคม 2559


ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session ในหัวข้อ "เพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณเปลี่ยนทันที" ให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับธนาคารเกียรตินาคิน พร้อมได้รับความรู้ด้านการเงินการลงทุนและการใช้ชีวิต กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ รวมกว่า 200 ท่าน

ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session

back


Tag :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง