ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมแจ้งปิดปรับปรุงระบบในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 23.00 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 23.00 น.

12 กุมภาพันธ์ 2559ธนาคารเกียรตินาคินขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ได้แก่
- KK e-Banking
- KK Biz e-Banking (ในส่วนของลูกค้า Dealer/Tent)
- ระบบบริการโทรศัพท์อันโนมัติ (IVR)

ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 02.00 น.
ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

back


Tag :
  • ปิดปรับปรุงระบบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง