ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมรายการ KKP Focus ประจำวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ KKP Focus ประจำวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

16 กุมภาพันธ์ 2559

พบกับรายการ "KKP Focus" เจาะลึกเศรษฐกิจการเงินการลงทุน โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ทางช่อง Money Channel ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น. - 11.30 น. ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 59 


รายการ KKP Focus ประจำวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ช่วงที่ 1 : ย่อประเด็นโลก โยกประเด็นร้อนช่วงที่ 2 : กูรู...โต๊ะกลม เจาะลึกเรื่องการกระจายการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลา โดย ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ช่วงที่ 3 : แนะนำความรู้ด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจาก KKP

back


Tag :
  • kkpfocus
  • moneychannel