ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธ.เกียรตินาคิน มอบรางวัล Kiatnakin Bank 99 –Second Pitch

ธ.เกียรตินาคิน มอบรางวัล Kiatnakin Bank 99 –Second Pitch

16 กุมภาพันธ์ 2559

ธ.เกียรตินาคิน มอบรางวัล Kiatnakin Bank 99 –Second Pitch
การประกวด The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2016

นายวิธพล เจาะจิตต์ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร แสดงความยินดีกับทีม Hygia Sanitation จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ชนะการแข่งขันรอบ Kiatnakin Bank 99-Second Pitch (การแข่งขันนำเสนอธุรกิจแผนภายใน 99 วินาที) ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญหนึ่งในการประกวดแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2016 ที่ธนาคารเข้าร่วมสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
ภาพลูกค้า Next Gen ส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมในงาน
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
ภาพคุณวิธพล หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
บรรยากาศการแข่งขันและภายในงาน
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
บรรยากาศการแข่งขันและภายในงาน
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
ตัวแทนรับมอบเงินรางวัลบนเวที
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
ภาพลูกค้า Next Gen ส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมในงาน
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
บรรยากาศการแข่งขันและภายในงาน
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
บรรยากาศการแข่งขันและภายในงาน

back


Tag :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง