ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษา

26 กุมภาพันธ์ 2559

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยคุณวิธพล เจาะจิตต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคลได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานของภาคเอกชน" และ "หลักการในการพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ภาคเอกชนต้องการ" ให้กับนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session

back


Tag :
  • อบรมสู่อาชีพ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง