ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธ.เกียรตินาคินและสถาบันการเงิน 5 แห่ง ลงนามสนับสนุนทรู คอร์ปอเรชั่น

ธ.เกียรตินาคินและสถาบันการเงิน 5 แห่ง ลงนามสนับสนุนทรู คอร์ปอเรชั่น

2 มีนาคม 2559


ธ.เกียรตินาคินและสถาบันการเงิน 5 แห่ง ลงนามสนับสนุนทรู คอร์ปอเรชั่น
ออกหนังสือค้ำประกันสำหรับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายนรเชษฐ์ แสงรุจิ ประธานสายสินเชื่อบรรษัท ร่วมกับสถาบันการเงินอีก 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไอซีบีซี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ในพิธีลงนามการออกหนังสือค้ำประกันให้กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อนำไปยื่นพร้อมการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz ที่กลุ่มทรู ชนะการประมูลเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ในประเทศไทย อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี มีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในด้านจำนวนผู้ใช้บริการ ปริมาณการใช้งาน รวมถึงจำนวนค่าบริการต่อเลขหมาย และนับเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของภาครัฐด้านดิจิทัลอีโคโนมี ซึ่งกลุ่มบริษัททรู เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมหลักของประเทศ บริษัทมีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีผลการดำเนินงานที่ดี ประกอบกับความเชี่ยวชาญของคณะผู้บริหารในธุรกิจและทีมงานที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ธนาคารมีความมั่นใจในการให้การสนับสนุนแก่กลุ่มบริษัททรู และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องสำหรับความร่วมมือ และส่งผลให้ดีลประวัติศาสตร์ของประเทศครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session
ธนาคารเกียรตินาคินจัด Exclusive Session

back


Tag :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง