ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

8 มีนาคม 2559

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดย คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการมูลนิธิเกียรตินาคิน (ที่ ๖ จากซ้าย) และ คุณกฤติยา วีรบุรุษ (ที่ ๕ จากซ้าย) ประธานธุรกิจตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มอบทุนจำนวน ๔ ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อสนับสนุนนำธรรมสู่สังคมในปี ๒๕๕๙ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ เพื่อสนับสนุน ๔ โครงการใหญ่ ประกอบด้วย งานปรับปรุงห้องหนังสือสื่อธรรม ห้องนิพพานชิมลอง กิจกรรมวัดบันดาลใจ กิจกรรมธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ตลอดจนการดำเนินงานทั่วไป โดยมี นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช (ที่ ๕ จากขวา) กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เมื่อเร็วๆนี้
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ 

back


Tag :
  • csr


ข่าวที่เกี่ยวข้อง