ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hub แห่งแรก

ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hub แห่งแรก

9 มีนาคม 2559

ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hub แห่งแรก
สาขารูปแบบใหม่เน้นการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนอย่างครบวงจร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยนางจรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อตั้ง นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิด Financial Hub แห่งแรก ที่เป็นสาขารูปแบบใหม่ เน้นการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน สะท้อนรูปแบบการทำธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในการเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านตลาดทุนอย่างครบวงจร (PRIORITY, Phatra Wealth Management, Phatra Edge) ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. โดยตลอดเดือนมีนาคม 2559 จะจัดให้มีกิจกรรม Financial Talk เพื่อให้ข้อมูลด้านการลงทุน และการวางแผนทางการเงิน สอบถามรายละเอียดได้ที่ KK Contact Center 02 165 5555

ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hub
ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hub
ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hub
ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hubn
ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hub
ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hubn
ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hub
ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hub
ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hub
ธนาคารเกียรตินาคิน เปิด Financial Hub

back


Tag :
  • Financial Hub
  • สาขาเซ็นทรัลเวิลด์