ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมบลจ. ภัทร คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยม

บลจ. ภัทร คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยม

22 มีนาคม 2559

บลจ. ภัทร คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก
Morningstar Fund Awards Thailand 2016

กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) ภายใต้การบริหารของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ.ภัทร) ได้รับเลือกให้เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยมปี 2016 (Long Term Equity Fund) จากมอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) โดยมีนายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. ภัทร เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) ที่ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะการเงิน กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง กองทุน PHATRA LTFD เป็นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น รับความเสี่ยงได้สูงและต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. ภัทร โทร 02 305 9800 ธนาคารเกียรตินาคินและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

back


Tag :
  • กองทุน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง