ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKK Give and Share รวมพลังแบ่งปันโลหิต

KK Give and Share รวมพลังแบ่งปันโลหิต

25 มีนาคม 2559

"ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 1/2559 ณ อาคารเค ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร รวมถึงสมาชิกอื่นๆ ในชุมชนละแวกใกล้เคียง ได้สร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งสามารถรวบรวมโลหิตได้จากผู้มีจิตศรัทธาประมาณ 280 คน ภายในเวลา 5 ชั่วโมงครึ่งของการจัดกิจกรรม

การรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไปที่อาคารเค ทาวเวอร์จะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น. จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันทำความดีช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยร่วมกันอีกครั้ง"

KK Give and Share รวมพลังแบ่งปันโลหิต
KK Give and Share รวมพลังแบ่งปันโลหิต

back


Tag :
  • บริจาคโลหิต
  • CSR


ข่าวที่เกี่ยวข้อง